Skip navigation

Fire webbutikker er politianmeldt for at vildlede kunder ved udbredt online forretningskoncept

15. november 2018

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt virksomhederne bag webbutikkerne bilablau.dk, flipsu.dk, ophoerspriser.dk og pluus.dk for at vildlede forbrugerne. Virksomhederne er politianmeldt, fordi kunder, der køber produkter på deres hjemmesider, ikke får tydelig information om, at de samtidig tilmelder sig et abonnement.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt fire virksomheder for vildledning af forbrugerne på deres hjemmesider. Det drejer sig om:

  • Bilablau ApS (bilablau.dk)
  • GN Triova ApS (flipsu.dk)
  • YY Trading ApS (ophoerspriser.dk)
  • Group Buy ApS (pluus.dk)

Forbrugerombudsmanden har fået klager fra forbrugere, der var overraskede over, at der blev hævet månedlige beløb på deres konti, efter at de havde købt produkter i virksomhedernes webbutikker.

De fire virksomheder sælger forskellige typer af produkter på nettet, men anvender det samme forretningskoncept. Køb af produkterne i virksomhedernes webbutikker er betinget af, at forbrugerne tegner et abonnement, der koster mellem 89-139 kr. om måneden. Abonnementet giver forbrugerne mulighed for at købe produkterne til en pris, der er lavere end markedsprisen ifølge webbutikkernes prisoplysninger – også populært kaldet en ”fordelsklub”.

Forbrugernes indtastede betalingskortoplysninger ved køb af fx en parfume anvendes derfor også til at trække betaling for det løbende abonnement.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at de fire virksomheder ikke gør deres kunder tydeligt opmærksomme på, at de tilmelder sig et løbende betalingsabonnement ved at handle på hjemmesiderne. Virksomhederne er derfor politianmeldt for overtrædelse af vildledningsforbuddene i markedsføringsloven.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er kunderne ikke bundet af abonnementsaftalen, da de ikke har fået oplysningerne om abonnementet tilstrækkeligt tydeligt og i fremhævet form, som forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1, kræver. Desuden har kunderne heller ikke autoriseret de løbende trækninger på deres betalingskort, når kunderne ikke er blevet tydelig oplyst om, at de indgik en abonnementsaftale.

Fordelsklubbers markedsføring af abonnementer er et fokusområde hos Forbrugerombudsmanden. Forbrugerombudsmanden offentliggjorde tilbage i 2017 en pressemeddelelse om det udbredte forretningskoncept, som anvendes af et stigende antal webbutikker, og offentliggjorde samtidig et notat om oplysningskrav ved online salg af abonnementer, som kan læses her, og i øjeblikket er vi ved at udarbejde en kvik-guide til de virksomheder, som sælger produkter med et tilknyttet abonnement på nettet.

Siden begyndelsen af 2018 har Forbrugerombudsmanden modtaget mere end 200 klager over fordelsklubber, hvoraf 119 af klagerne vedrører de fordelsklubber, der er blevet politianmeldt.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Et stigende antal webbutikker tilbyder produkter med rabat til forbrugere, der vil betale et løbende abonnement for at kunne handle hos dem. Hvis ikke webbutikkerne oplyser tydeligt om abonnementet, er det vildledende. Det er vores vurdering, at webbutikkerne heller ikke kan anvende forbrugernes betalingskortoplysninger, da forbrugerne jo kun kan autorisere beløbet, de bliver oplyst om.”

”Webbutikkernes priser ser billigere ud, end de reelt er, når prisen for abonnementet ikke er oplyst sammen med prisen for produkterne. Det er ikke kun til skade for forbrugerne, men også for butikker, der sælger samme produkter med tydelige prisoplysninger.”

Gode råd til dig, der har betalt for et abonnement, du ikke mener at have købt:

  • Kontakt virksomheden og gør opmærksom på, at du ikke mener, at du har accepteret abonnementsaftalen. Du er ikke bundet af abonnementsaftalen, hvis oplysningerne ikke er givet tydeligt og i fremhævet form. Du kan henvise til forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2.
  • Kontakt din bank og gør opmærksom på, at der er blevet hævet uretmæssigt på dit kort, fordi du ikke har accepteret, at virksomheden må trække betalingen for abonnementet.
  • Forbrugerombudsmanden hører gerne fra dig, hvis du forgæves har forsøgt at få dine penge igen fra enten virksomheden eller din bank. Kontakt os via vores kontaktformular her.


Juraen

Det fremgår af markedsføringslovens § 5, stk. 1, sammenholdt med § 8, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Markedsføringslovens andet vildledningsforbud i § 6, stk. 1, sammenholdt med § 8, siger, at en erhvervsdrivendes handelspraksis ikke må vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Det fremgår af forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1, 1. pkt., at hvis en fjernsalgsaftale med en forbruger indgås elektronisk, skal det være angivet klart og tydeligt på det sted, hvor bestillingen afgives, hvis bestillingen pålægger forbrugeren en betalingsforpligtelse. Hvis forbrugeren ikke tydeligt er blevet oplyst om, at forbrugeren pålægges en betalingsforpligtelse, er aftalen ugyldig, jf. forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2. Forbrugeren er i så fald ikke bundet af aftalen.

Det fremgår af betalingslovens § 82, at en hævning kun er autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til at gennemføre hævningen. Er der ikke meddelt samtykke, er hævningen uautoriseret. Det fremgår herefter af betalingslovens § 99, at betalers udbyder (dvs. banken) hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede hævninger. Det betyder, at banken har pligt til at tilbagebetale det hævede beløb til betalerens konto. En sådan indsigelse til banken skal ske hurtigst muligt efter, at betaleren er blevet opmærksom på den uretmæssige hævning fra betalerens konto, jf. betalingslovens § 97.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

 

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.