Ekspres Bank idømt bøde på 25.000 kroner

Østre Landsret har idømt lånefirmaet Ekspres Bank A/S en bøde på 25.000 kroner for at have overtrådt markedsføringslovens oplysningskrav.

Østre Landsret har idømt Ekspres Bank A/S en bøde på 25.000 kroner for ikke at have givet tilstrækkelige oplysninger om låneomkostningerne i en låneberegner på bankens hjemmeside. Landsretten frifandt derimod Ekspres Bank for ikke at have vist låneomkostningerne tilstrækkeligt fremtrædende og nedsatte bøden i forhold til den tidligere byretsdom på 100.000 kroner.

Forbrugsombudsmanden politianmeldte i april 2016 Ekspres Bank for at have overtrådt markedsføringslovens oplysningskrav ved markedsføring af lån til forbrugere.

Når en virksomhed markedsfører en rente eller en månedlig ydelse på et lån til forbrugere, skal virksomheden give en række oplysninger om omkostningerne for lånet – bl.a. hvor meget forbrugeren i alt skal betale tilbage. Oplysningerne skal gives klart, kort og på en fremtrædende måde ved hjælp af et egnet eksempel.

Under overskriften ”Hvor meget vil du låne?” viste Ekspres Bank på forsiden af ekspresbank.dk en låneberegner, hvor forbrugeren kunne vælge et ønsket lånebeløb på mellem 5.000 og 300.000 kroner og en månedlig ydelse og lånets løbetid. Afhængigt af, hvilket lånebeløb forbrugeren valgte, viste låneberegneren omkostningerne ved lån på henholdsvis 25.000 kroner, 50.000 kroner eller 120.000 kroner.

Det betød, at forbrugere, der f.eks. indtastede et lånebeløb på 34.000 kroner med afbetaling over 7 år, fik vist et eksempel på omkostninger ved at tage et lån på 25.000 kroner over 6 år.

Østre Landsret fastslog, at de tre eksempler på låneomkostninger, der fremkom, når forbrugeren indtastede et lånebeløb og lånetid ”… ikke er tilstrækkelig repræsentative i forhold til kravet herom i markedsføringslovens § 18, stk. 2.” Landsretten lagde vægt på, at de viste eksempler på låneomkostninger kunne afvige væsentligt fra omkostningerne ved det lån, som forbrugeren rent faktisk havde indtastet i låneberegneren.

På den baggrund fandt landsretten, at Ekspres Bank ”… er skyldig i overtrædelse af kravet om, at teksten skal vises ved hjælp af repræsentative eksempler.”

Landsretten vurderede dog, at oplysningerne om låneomkostningerne var vist på en tilstrækkelig fremtrædende måde og frifandt derfor Ekspres Bank for dette.

Landretten lagde ved frifindelsen vægt på:

• at markedsføringen ikke indeholdte billeder, der kunne fjerne fokus fra eksemplet med låneomkostningerne,

• at mængden af tekst i markedsføringen var relativ begrænset,

• at markedsføringen var enkel og overskuelig og uden effekter, der kunne fjerne fokus fra låneomkostningerne,

• at placeringen af låneomkostningerne var relevant i forhold til knappen, forbrugeren skulle klikke på for at komme videre i låneprocessen,

• at låneomkostningerne var klart læsbare, og

• at låneomkostningerne kunne læses uden, at der skulle scrolles på hjemmesiden.

Markedsføringen fandt sted i perioden fra den 11. april til den 24. september 2014.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Når en bank tilbyder forbrugerne en låneberegner, så skal den naturligvis give forbrugerne retvisende oplysninger om det lån, de har tastet ind. Med landsrettens dom er det fastslået, at det ikke er i orden at vise omkostningerne ved virksomhedens mest solgte lån, når forbrugerne indtaster konkrete oplysninger om beløb og løbetid i en låneberegner.”

Markedsføring af lån til forbrugere og vildledende markedsføring
Ifølge markedsføringslovens § 18 skal virksomheder, der markedsfører kreditaftaler til forbrugere, og som oplyser en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med kreditten, vise en række nærmere angivne standardoplysninger klart, kort og på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel.


For yderligere information, kontakt:
Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.