Skip navigation

Virksomheder, der anvender fiberambassadører, er ansvarlige for, at ambassadørerne overholder lovgivningen

19. december 2018

Hvis fiberambassadører handler på vegne af en virksomhed, skal virksomheden sikre, at ambassadørerne ikke overtræder forbuddet mod dørsalg og i øvrigt overholder den forbrugerbeskyttende lovgivning i markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven.

Virksomheder må kun henvende sig til personer på deres privatadresse med henblik på at indgå en aftale, hvis personen har givet samtykke til at blive kontaktet af virksomheden. Det samme gælder, hvis private agerer på vegne af en virksomhed. Det skal også være tydeligt, at personen markedsfører produkter på vegne af virksomheden som privatperson.

Virksomheden har ansvaret for at sikre, at private, der handler på virksomhedens vegne, overholder de forbrugerbeskyttende regler, som hvis de var ansat hos virksomheden.

Efter at have modtaget klager over, at fibernetudbyderen Fibia P/S anvendte såkaldte ”fiberambassadører”, har Forbrugerombudsmanden understreget over for Fibia, at virksomheden er ansvarlig for at sikre, at fiberambassadørerne overholder forbrugeraftaleloven og markedsføringsloven.

Fiberambassadørerne henvender sig til beboere i deres lokalområde med henblik på at opnå tilslutning til at få etableret fibernet.

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at fiberambassadørerne handler på vegne af Fibia, bl.a. fordi ambassadørerne modtager instruktioner og materiale fra Fibia.

Fibia har udarbejdet en vejledning til fiberambassadører om, hvordan ambassadørerne skal agere for ikke at overtræde lovgivningen. Forbrugerombudsmanden har vurderet, at Fibia har overtrådt god markedsføringsskik, da dele af vejledningen ikke var i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven og markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden har bl.a. understreget, at det skal være tydeligt, hvordan fiberambassadørerne skal agere for ikke at overtræde forbuddet mod dørsalg, og at det skal være tydeligt, når ambassadørerne handler på vegne af Fibia, fx på sociale medier.

Fibia har ændret sin vejledning i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens anvisninger og har oplyst, at virksomheden vil sørge for, at alle ambassadører modtager vejledningen og bliver oplyst om vigtigheden af at overholde lovgivningen.

Forbrugerombudsmanden har desuden holdt møde med Dansk Energi og Teleindustrien om virksomheders brug af fiberambassadører. Dansk Energi og Teleindustrien har oplyst, at de i anledning af mødet ville orientere deres medlemmer om lovgivningen.

I 2013 vedtog en fibernetudbyder en bøde på 100.000 kr. for at have gjort brug af ambassadører til at banke på hos forbrugere med henblik på at sprede information om fibernet og indhente samtykke til, at udbyderen måtte ringe til forbrugerne med henblik på at indgå en aftale med udbyderen om fibernet.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Virksomheder, der benytter privatpersoner i sin markedsføring, har ansvaret for at sikre, at lovgivningen bliver overholdt. Det gælder fx ved brug af fiberambassadører, der handler på virksomhedens vegne og under dennes instruktion.”

”Vi er opmærksomme på vigtigheden af at få hurtigt internet i hele landet, men forbuddet mod dørsalg gælder også, når privatpersoner handler på vegne af virksomheder. Overholdelse af lovgivningen er vigtig af hensyn til privatlivets fred, men også af hensyn til konkurrerende virksomheder.”

Lovgrundlag

  • Forbud mod dørsalg

Ifølge forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, er dørsalg til en forbruger ikke tilladt, medmindre forbrugeren på forhånd har anmodet om et besøg.

Der er tale om dørsalg, hvis en virksomhed, eller en der handler på vegne af en virksomhed, retter personlig henvendelse til forbrugere på deres bopæl, arbejdsplads eller et andet sted, hvor der ikke er almindelig adgang, med henblik på straks eller senere at opnå accept på et tilbud om at indgå en aftale.

  • Det skal være tydeligt, hvis man handler på vegne af en virksomhed

Det følger af markedsføringslovens § 6, stk. 4, at en erhvervsdrivende klart skal oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handels-praksis, herunder reklame. Skjult reklame er således forbudt.

Det fremgår også af markedsføringslovens § 9, jf. pkt. 22 i bilag 1 til loven, at det er vildledende markedsføring, hvis en erhvervsdrivende i modstrid med sandheden hævder eller giver indtryk af, at denne ikke handler som led i dennes erhverv.

I markedsføringslovens § 2, stk. 1, nr. 2, er en erhvervsdrivende bl.a. defineret som ”[…] enhver, der handler i en erhvervsdrivendes navn eller på en erhvervsdrivendes vegne”.

Det skal også være tydeligt, hvem man reklamerer for. Det står i e-handelslovens § 9, stk. 1, 2. led.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.