Skip navigation

Totalkredit idømt rekordstor bøde for vildledning

26. april 2018

Østre Landsret har i dag idømt Totalkredit A/S en bøde på tre millioner kroner for vildledende markedsføring. Fra 2012 til 2016 har Totalkredit markedsført sine fastforrentede lån i produktark, der lovede forbrugerne, at de ville kende ydelsen i hele lånets løbetid, selv om bidragssatsen og dermed ydelsen kunne hæves ifølge lånekontrakten.

Østre Landsret har idømt Totalkredit den hidtil største bøde i henhold til markedsføringsloven. Bøden er på tre millioner kroner. Totalkredit er idømt bøden for at vildlede forbrugerne i to produktark, som selskabet har brugt til at oplyse om sine fastforrentede realkreditlån.

Østre Landsret har lagt vægt på, at bidragssatsen udgjorde en betydelig indtjeningsmetode for Totalkredit, at Totalkredit i perioden fra 2012 til 2016 hævede bidragssatsen flere gange samt at Finanstilsynet allerede i 2010 gjorde Totalkredit opmærksom på, at det var vigtigt, at kunderne ikke fik indtryk af, at den samlede ydelse ikke kunne ændres, og at Total-kredit derfor havde særlig anledning til at ændre ordlyden i produktarket.

Østre Landsret har i bødeudmålingen lagt vægt på Totalkredits størrelse, indtjening, markedsposition og overtrædelsens varighed.

Forbrugerombudsmanden havde anket Københavns Byrets dom fra juni 2017 for at få hævet byrettens bøde på én million kroner. I landsretten argumenterede Forbrugerombudsmanden for en bøde på 25 millioner kroner. Det høje niveau tog blandt andet udgangspunkt i Totalkredits indtjening og overtrædelsens karakter.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Jeg valgte at anke byrettens dom for at få landsrettens vurdering af, hvad det skal koste virksomheder at vildlede forbrugerne. Landsretten har skærpet bøden til tre millioner kroner. Bøden er den største, der hidtil er givet til en virksomhed for at overtræde markedsføringsloven.”

”Man kan dog overveje, om bøden i sig selv vil have en afskrækkende virkning i erhvervslivet, når Totalkredit alene i 2016 havde et overskud på to milliarder kroner. Vi argumenterede derfor for en betydelig højere bøde. Mindre virksomheder er idømt forholdsmæssigt højere bøder for vildledning i kortere perioder.”

Fakta: Forbrugerombudsmandens sag mod Totalkredit

Forbrugerombudsmanden politianmeldte den 31. maj 2016 Totalkredit for at have vildledt forbrugerne i to produktark, som selskabet brugte som markedsføringsmateriale fra juni 2012 til marts 2016.

I produktarket, der blev brugt i første halvdel af perioden (25. juni 2012-18. juni 2014), stod der blandt andet om vilkårene for fastforrentede lån:

”Fastforrentet lån er til dig, der vægter sikkerhed højt. Med en fast rente ved du, hvor høj ydelsen er på dit lån i hele lånets løbetid, og samtidig beskytter du din formue ved rentestigninger.”

I produktarket, der blev anvendt i markedsføringen i anden halvdel af perioden (19. juni 2014 - 10. marts 2016), stod der blandt andet:

”Hvad koster et lån med fast rente?

Et lån med fast rente koster typisk mere end et lån med variabel rente. Til gengæld ved du, hvad prisen for lånet er i hele dets løbetid.

Prisen på lånet afhænger af:

• hvor meget du vil låne
• hvor lang løbetid du ønsker
• hvordan renten og kursen er på lånets bagvedliggende obligationer.”

Alligevel skrev Totalkredit i sine lånekontrakter, at bidragssatsen kunne hæves, og Totalkredit har flere gange hævet sine bidragssatser.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at ikke kun renten, men også bidra-get er en del af ”ydelsen” eller ”prisen” på et lån, og at Totalkredit havde vildledt forbrugerne ved at oplyse, at ”ydelsen” eller ”prisen” på et fast-forrentet lån var fast i hele lånets løbetid.

Københavns Byret idømte den 1. juni 2017 Totalkredit en bøde på 1 million kroner i samme sag. 

Forbrugerombudsmanden har modtaget over 200 klager over Totalkredit.

Ved strafudmåling skal der ifølge markedsføringslovens forarbejder lægges vægt på overtrædelsens grovhed, omfang og den tilsigtede økonomiske gevinst. Bøder for grove, bevidste eller gentagne overtrædelser af loven bør have en reel præventiv effekt.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Sidst opdateret: 26. april 2018

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.