Millionbøde til Totalkredit for vildledende markedsføring

01. juni 2017

Totalkredit A/S skal betale en bøde på 1 million kroner for at vildlede forbrugerne i sin markedsføring af fastforrentede realkreditlån i selskabets produktark. Det har Københavns Byret afgjort i dag.

Totalkredit er i dag blevet idømt en bøde på 1 million kroner for at vildlede forbrugerne i to produktark, som selskabet har brugt til at oplyse om sine fastforrentede lån.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte den 31. maj 2016 Totalkredit for at overtræde vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 3.

I sin dom skriver Københavns Byret blandt andet:

”Som følge heraf finder retten det godtgjort, at [tiltalte] ved i sine produktark at beskrive ydelsen som kendt i hele lånets løbetid uden at anføre, at ydelsen kunne ændre sig som følge af bidragsstigninger, har vildledt en gennemsnitsforbruger til at tro, at ydelsen ikke kunne ændre sig i lånets løbetid, så længe renten var fast. [Tiltalte] har dermed anvendt urigtige angivelser ved at angive, at ydelsen var kendt i hele lånets løbetid, samt udeladt væsentlige informationer om, at selv om renten var fast, så kunne bidragssatsen ændre sig og dermed den samlede ydelse. [Tiltalte] findes derfor skyldig i overtrædelse af første led af markedsføringslovens § 3, stk. 1.
Det forhold at det på [tiltaltes] hjemmeside ligeledes var muligt at finde en låneguide, hvoraf det fremgik blandt andet, at bidragssatserne kunne hæves, findes ikke at kunne føre til et andet resultat. Retten har navnlig lagt vægt på, at der ikke var en henvisning i produktarkene til låneguiden.
Det forhold at produktarkene var udformet som en kort beskrivelse af karakteristika ved et fast forrentet lån, og at muligheden for ændringer i bidragssatserne var et fælles vilkår for såvel et fast forrentet lån som for et variabelt forrentet lån, findes heller ikke at kunne føre til et andet resultat. Retten har i den forbindelse lagt vægt på, at det ikke fremgik af produktarkene, at der alene var tale om en beskrivelse af de væsentligste egenskaber ved et fast forrentet lån i forhold til et variabelt forrentet lån.
Produktarkene, som lå på [tiltaltes] hjemmeside, var tilgængelig for alle kunder, som ønskede at orientere sig om de forskellige typer af realkreditlån. Produktarkene kunne findes direkte på [tiltaltes] hjemmeside eller via links fra de tilknyttede pengeinstitutters hjemmesider. Produktarkene henvendte sig til kunder, der vægtede sikkerhed høj, og som ønskede at kende den månedlige udgift i hele lånets løbetid. Herefter sammenholdt med de fremlagte klagesager finder retten det godtgjort, at produktarkene var egnet til at få en gennemsnitsforbruger til at kontakte sit pengeinstitut for at høre nærmere om et fastforrentet realkreditlån med en ydelse, der var kendt i hele lånets løbetid. [Tiltalte] findes derfor ligeledes skyldig i overtrædelse af andet led af markedsføringslovens § 3, stk. 1.
På baggrund af bevisførelsen, herunder forklaringen fra direktør [A] og de fremlagte rådgivningsskemaer og standardiseret Europæiske Informationsblade, må det lægges til grund, at forbrugeren efterfølgende blev gjort bekendt med, at bidragssatserne kunne hæves i løbet af lånets løbetid. Da denne rådgivning imidlertid først lå på et senere tidspunkt efter markedsføringen af produktarkene, findes dette forhold ikke at kunne føre til et andet resultat. Retten har herved navnlig lagt vægt på, at lovovertrædelsen anses for fuldbyrdet allerede ved forbrugerens første henvendelse til pengeinstituttet for at få yderligere rådgivning og låneberegninger. ”

Totalkredit brugte de to produktark som markedsføringsmateriale fra juni 2012 til marts 2016. I produktarket, der blev brugt i første halvdel af perioden (25. juni 2012-18. juni 2014), stod der blandt andet om vilkårene for fastforrentede lån:

”Fastforrentet lån er til dig, der vægter sikkerhed højt. Med en fast rente ved du, hvor høj ydelsen er på dit lån i hele lånets løbetid, og samtidig beskytter du din formue ved rentestigninger.”

I produktarket, der blev anvendt i markedsføringen i anden halvdel af perioden (19. juni 2014 - 10. marts 2016), stod der blandt andet:

”Hvad koster et lån med fast rente?

Et lån med fast rente koster typisk mere end et lån med variabel rente. Til gengæld ved du, hvad prisen for lånet er i hele dets løbetid.

Prisen på lånet afhænger af:
• hvor meget du vil låne
• hvor lang løbetid du ønsker
• hvordan renten og kursen er på lånets bagvedliggende obligationer.”

Alligevel skrev Totalkredit i sine lånekontrakter, at bidragssatsen kunne hæves, og Totalkredit har flere gange, senest 1. juli 2016, hævet sine bidragssatser.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at ikke kun renten, men også bidraget er en del af ”ydelsen” eller ”prisen” på et lån. Derfor politianmeldte Forbrugerombudsmanden Totalkredit for at vildlede forbrugerne ved at oplyse, at ”ydelsen” eller ”prisen” på et fastforrentet lån var fast i hele lånets løbetid.

Forbrugerombudsmanden har modtaget omkring 200 klager over Totalkredit.

Der er mulighed for, at parterne kan anke dommen.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Dommen sender et klart signal til de finansielle virksomheder om, at deres markedsføringsbudskaber til forbrugerne skal være korrekte. Virksomhederne skal altså oplyse den fulde sandhed om prisen på lån – for eksempel at bidraget kan stige.”

”Totalkredits budskab i produktarkene var, at forbrugerne ved at købe det lidt dyrere lån med fast rente fik økonomisk sikkerhed, fordi prisen var kendt i hele løbetiden. I låneaftalen skrev Totalkredit derimod, at selskabet kunne hæve bidraget, og det har de jo gjort flere gange. Det har retten fastslået var vildledende.”

Se pressemeddelelsen om Forbrugerombudsmandens politianmeldelse af Totalkredit. 

Forbuddet mod vildledning

Ifølge markedsføringslovens § 3 må virksomheder ikke anvende vildledende eller urigtige oplysninger eller udelade væsentlige informationer i markedsføringen, hvis det er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes økonomiske adfærd på markedet.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

 

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden