De nordiske forbrugerombudsmænd understreger vigtigheden af at beskytte forbrugerne i den digitale verden

Forbrugerombudsmændene fra Finland, Danmark, Norge og Sverige understreger behovet for effektiv håndhævelse af forbrugernes rettigheder i den digitale verden. De nordiske forbrugerombudsmænd mødtes i Helsinki den 4.-5. maj for at udveksle erfaringer og diskutere forbrugerbeskyttelsen i lyset af den digitale udvikling.

De nordiske forbrugerombudsmænd fremhæver tre punkter:

  • De forbrugerbeskyttende regler gælder også ved erhvervslivets udvikling af digitale produkter. Håndhævelse af forbrugerrettighederne er ligeså nødvendig som i den analoge verden.   
  • Der er behov for et tæt samarbejde mellem databeskyttelsesmyndighederne og de forbrugerbeskyttende myndigheder. Samarbejde er nødvendigt for at sikre, at virksomhederne giver forbrugerne den relevante information om digitale produkter og virksomhedernes anvendelse af personlige data. Forbrugerne skal vide, hvilke data der bliver indsamlet og til hvilke formål. Brug af persondata er ikke alene et spørgsmål om beskyttelse af privatlivet, men i stigende grad også et spørgsmål om forbrugerbeskyttelse.  
  • Det er vigtigt, at de forbrugerbeskyttende myndigheder hele tiden forbedrer deres håndhævelsesredskaber for at følge med den digitale udvikling og de digitale markeder.  Forbrugermyndighederne i de nordiske lande ser et behov for at udvikle digitale håndhævelsesredskaber og it-kompetencer for at kunne afdække lovovertrædelser i den digitale verden.

”Forbrugerne har krav på den samme beskyttelse online som offline. Den digitale udvikling går rigtig hurtigt, og det er vigtigt, at vi som håndhævelsesmyndigheder har de kompetencer og redskaber, som er nødvendige for at følge med udviklingen hos de erhvervsdrivende, så vi kan håndhæve de forbrugerbeskyttende regler til gavn for forbrugerne. Det kræver også et tæt samarbejde mellem myndighederne,” siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

På mødet diskuterede de nordiske forbrugerombudsmænd en lang række emner, som alle er relateret til den digitale udvikling, herunder de problemstillinger som opstår i samspillet mellem databeskyttelsesreglerne og de forbrugerbeskyttende regler. Herudover diskuterede de, hvilke sikkerheds- og dataproblematikkerne som ”Internet of Things” bibringer. Samarbejdet om disse emner vil fortsætte i 2017.

For yderligere oplysninger:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden