Begrænset adgang til at ændre forbrugernes abonnementsaftaler

13. juli 2017

DONG Energy har efter forhandlinger med Forbrugerombudsmanden ændret deres vilkår om, hvornår DONG kan ændre fx prisen for levering af el og naturgas til forbrugere.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det tidligere aftalevilkår var urimeligt, fordi vilkåret efter Forbrugerombudsmandens opfattelse gav DONG en næsten ubegrænset adgang til at ændre prisen og andre vilkår i forbrugernes abonnementsaftaler om el- og naturgas.

Efter konstruktive forhandlinger med Forbrugerombudsmanden har DONG Energy ændret vilkåret, så det nu fremgår tydeligt, i hvilke tilfælde energiselskabet kan ændre priser, gebyrer og andre vilkår.

Aftaler er bindende, og ændringer kræver som udgangspunkt, at begge parter accepterer ændringen. Virksomheden og forbrugeren kan dog aftale, at virksomheden kan ændre fx priser og gebyrer i aftalen uden forbrugerens accept. Det forudsætter efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at

(i) aftalen ikke giver virksomheden ubegrænsede muligheder for at ændre aftalen,
(ii) kriterierne for, hvornår sådanne ændringer kan ske, fremgår tydeligt,
(iii) forbrugerne bliver varslet individuelt om ændringen og
(iv) forbrugerne kan opsige aftalen som følge af ændringen.

Det er et problem inden for mange brancher, at virksomheder laver aftalevilkår, som giver dem en enten ubegrænset eller meget bred adgang til at ændre i abonnementsaftalerne. Derfor har Forbrugerombudsmanden ekstra fokus på virksomheders ændringer i forbrugernes abonnementsaftaler og det er Forbrugerombudsmandens opfattelse at sådanne vilkår kan være urimelige.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det er vores opfattelse, at aftalevilkår, som giver virksomhederne en ubegrænset eller meget vid adgang til at ændre i abonnementsaftalerne, fx pris, gebyrer o.lign., helt eller delvist kan tilsidesættes som urimelige efter aftaleloven og derfor ikke er bindende for forbrugerne."

"Den slags vilkår er et problem for forbrugernes tillid til markedet, for det betyder, at forbrugerne ikke kan vurdere, om det er en god eller dårlig aftale, de er ved at indgå. En god aftale i dag kan være en dårlig aftale i næste måned, hvis virksomheden frit kan ændre aftalen. Forbrugerne skal vide, på hvilke vilkår de indgår en aftale og hvornår de kan forvente ændringer.

Efter vores opfattelse kunne forbrugerne i deres el- og naturgasaftaler med DONG ikke forudse, hvornår DONG kunne ændre aftalen, fordi aftalen gav DONG en meget vid adgang til at ændre abonnementet. Det er derfor positivt, at DONG har ændret sine vilkår."

"Når vi i samarbejde med DONG har formuleret et vilkår, som klart og tydeligt oplyser, i hvilke tilfælde der kan ske ændringer i forbrugerens abonnementsaftale, er det samtidig mit håb, at andre erhvervsdrivende vil tage det til efterretning og søge inspiration i eksemplet.”

J. nr. 15/03734

Aftalelovens § 38 c, jf. § 36

Urimelige aftalevilkår kan tilsidesættes helt eller delvist, såfremt det vil være i strid med hæderlig forretningsskik og bevirke en betydelig skævhed i parternes rettigheder og forpligtelser til skade for forbrugeren at gøre et aftalevilkår gældende.

For yderligere oplysninger:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden