Fyrværkeri må ikke markedsføres med før- og nu-priser

29. november 2017

Det er i strid med markedsføringsloven, når virksomheder reklamerer med før- og nu-priser på fyrværkeri. Forbrugerombudsmanden har indskærpet reglerne over for en række virksomheder.

Virksomheder kan ikke lovligt markedsføre fyrværkeri med tilbud, hvor før- og nu-priser indgår. Det skyldes, at varer skal have haft en normalpris, som det har været solgt til i en længere periode, for at det kan markedsføres med en tilbudspris. For sæsonvarer som fyrværkeri er det som udgangspunkt fire uger.

Fyrværkeri adskiller sig dog fra andre sæsonvarer, da det ifølge fyrværkeriloven kun må sælges i perioden 15. – 31. december. Det er derfor slet ikke muligt at sælge fyrværkeri i en periode på fire uger.

Forbrugerombudsmanden har modtaget flere klager over virksomheder, der sælger fyrværkeri, hvor virksomhederne lovede besparelser med brug af før- og nu-priser.

For eksempel tilbød en virksomhed i december sidste år et fyrværkeribatteri til 129 kroner. Det skulle svare til en rabat på omkring 46 procent af normalprisen på 239 kroner, men da batteriet ikke havde været solgt til den angivne ”normalpris” i en længere periode inden markedsføringen af tilbuddet, havde virksomheden overtrådt reglerne for prismarkedsføring.

En anden virksomhed oplyste, at prisen, som de sammenlignede med, ikke var deres førpris, men derimod den vejledende pris for produktet.

Virksomheden kunne dog ikke dokumentere, at den vejledende pris reelt var markedsprisen for produktet. Derfor var sammenligningen vildledende. Den vejledende pris er nemlig irrelevant for forbrugeren, hvis det ikke er den pris, som varen bliver solgt til i butikkerne.

Forbrugerombudsmanden har derfor indskærpet over for alle de involverede virksomheder, at tilbud skal være retvisende.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Virksomhederne må kun sælge fyrværkeri i en meget begrænset periode, og derfor kan de ikke reklamere med førpriser, uden at det er vildledende. Hvis en virksomhed reklamerer med besparelser på en sæsonvare, skal førprisen have været gældende i en periode på fire uger umiddelbart forud for tilbuddet.”

”Jeg har modtaget flere klager over vildledende prismarkedsføring op til nytår sidste år. Forbrugerne blev vildledt til at tro, at de opnåede en besparelse, der ikke kunne anses for at være reel. Jeg har derfor indskærpet reglerne over for de pågældende virksomheder.”

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring:

Forbrugerombudsmanden har for nylig revideret sine retningslinjer for prismarkedsføring. Se de nye retningslinjer og Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse herom på Nye Prisretningslinjer. I de nye retningslinjer er der tilføjet et afsnit om markedsføring af fyrværkeri.

Markedsføringslovens regler om vildledning:

Ifølge markedsføringslovens § 5 må erhvervsdrivendes markedsføring ikke indeholde urigtige oplysninger eller på anden måde kunne vildlede forbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Ifølge markedsføringslovens § 6 må erhvervsdrivende ikke vildlede ved at udelade væsentlige oplysninger i markedsføringen.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf.: 41 71 50 98.

Sidst opdateret: 29. november 2017

Kunne du bruge siden?

Forbrugerombudsmanden

 

Ved at klikke på ”Tilmeld” giver du samtykke til, at vi sender dig vores nyhedsbreve/pressemeddelelser.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og opsige dit abonnement.

Du kan læse mere i Forbrugerombudsmandens privatlivspolitik.