Skip navigation

Undersøgelse af butikkæders slagtilbud

Artikel - - Sidst opdateret: 12. oktober 2009

Forbrugere klagede jævnligt over slagtilbud, der ikke var til stede i butikken eller ikke kunne fås til den oplyste pris. Forbrugerombudsmanden undersøgte i 2005 fire forretningskæders slagtilbud, men antallet af ikke reelle slagtilbud havde et så begrænset omfang, at der ikke fandtes anledning til at foretage videre.

Forbrugerombudsmanden har i årenes løb jævnligt modtaget klager fra forbrugere over slagtilbud, der enten ikke er til stede, eller ikke kan fås til den oplyste pris. Et ”slagtilbud” er et særligt godt tilbud, som markedsføres markant, og som ofte i sig selv er egnet til at få kunder i butikken. Nogle – også erhvervsdrivende selv – kalder slagtilbud for ”lokkemad”. 

Forbrugerombudsmanden har imidlertid vanskeligt ved alene på baggrund af forbrugernes klager at føre bevis for overtrædelse af reglerne på området. Markedsføring af slagtilbud er som anden prismarkedsføring reguleret af markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik og § 2 [nu § 3], som forbyder urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser. 

Til brug for en vurdering af de reelle problemer vedrørende omfanget af markedsføring af ”falske” slagtilbud gennemførte Forbrugerombudsmanden i samarbejde med et konsulentfirma i sommeren 2005 en undersøgelse heraf. Undersøgelsen indebar, at markedsføringen af fire udvalgte forretningskæders slagtilbud blev fulgt og kortlagt gennem en fire ugers periode, bl.a. ved hjælp af ”mystery shoppere”.

Undersøgelsen viste, at ud af i alt 159 varer, var seks varer (3,7 %) ikke i butikken ved tilbuddets start, og 10 varer (6,2%) var prissat forkert i butikken. Læs undersøgelsens konklusioner.Samlet set fandt Forbrugerombudsmanden ikke undersøgelsens resultater alarmerende, og han fandt ikke grundlag for at efterforske de enkelte forhold nærmere, for at undersøge om varernes manglende tilstedeværelse samtidig er en overtrædelse af markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden opfordrede dog detailhandelen og Dansk Handel & Service til fortsat at holde opmærksomheden skærpet i forhold til markedsføringslovens regler. Forbrugerombudsmanden tilføjede i den forbindelse, at hvis en ny undersøgelse eller forbrugerklager skulle give mistanke om, at slagtilbudene ikke er reelle, ville han ikke tøve med at retsforfølge dokumenterede overtrædelser af markedsføringslovens regler.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?