Skip navigation

Rapport om flygebyrer

Artikel - - Sidst opdateret: 22. juni 2005

Gebyrer hos seks flyselskaber blev i 2005 undersøgt af Forbrugerombudsmanden, der henstillede til, at de undersøgte flyselskaber ændrede deres gebyrstrukturer for at prisen mere gennemskuelig.

NB: Dette er et sammendrag af rapporten. Rapporten i sin fulde ordlyd (pdf) kan fås ved henvendelse til Forbrugerombudsmanden på forbrugerombudsmanden@kfst.dk.

Forbrugerombudsmanden gennemførte i løbet af foråret 2005 en undersøgelse af gebyrerne hos seks af de flyselskaber, der opererer på det danske marked og sammenholdt resultaterne med selskabernes annoncer.

Konklusionen var, at selskaberne opkrævede et væld af forskellige gebyrer, hvoraf nogle var påtvungne, og andre var gebyrer for særlige ydelser, fx billetændringer.

Undersøgelsen viste også, at ikke alle selskaber indregnede de tvungne gebyrer i den annoncerede pris, og når forbrugeren så besluttede sig for at købe billetten, viste den sig ofte at blive væsentlig dyrere, end annoncen lovede i avisen eller på nettet.

Det følger af reglerne i prismærkningsloven og markedsføringsloven, at billettens samlede pris inklusive gebyrer skal oplyses i annoncer.

Forbrugerombudsmanden henstillede derfor til, at flyselskaberne ændrede deres gebyrstruktur, så de påtvungne tillæg og gebyrer fremover indgik i billettens samlede pris, og ikke blev oplyst særskilt. Dette vil efter Forbrugerombudsmandens opfattelse øge prisgennemsigtigheden på markedet.

Forbrugerombudsmanden vil fremover følge selskabernes annoncering med priser, og opfordrer selskaberne til at overholde de gældende regler. Overtrædelser af prismærkningsloven og markedsføringsloven kan straffes med bøde.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?