Skip navigation

Undersøgelse af elektronikkæders før og nu priser

Artikel - - Sidst opdateret: 09. oktober 2006

Forbrugerombudsmanden fandt i en undersøgelse fra 2004-5 prismarkedsføringen af varer i elektronikkæder vildledende. Varer var bl.a. kun solgt til førprisen i kort tid inden annonceringen med nuprisen, var solgt til stærkt varierende priser, men med højeste førpris som reference, og der manglende dokumentation for førpriser.

Forbrugerombudsmanden har gennem årene modtaget talrige klager over vildledende prismarkedsføring og har derfor i 1997 som hjælp til de erhvervsdrivende – og med henblik på at sikre en mere reel priskonkurrence - udarbejdet en vejledning om prismarkedsføring. Vejledningen, opdateret i 2002, beskrev en række problemer og typetilfælde, men er ikke udtømmende.

På baggrund af et fortsat stort antal forbrugerklager og med henblik på generelt og stikprøvevis at afdække eventuelle problemer på området fulgte Forbrugerombudsmanden i løbet af efteråret og vinteren 2004-2005 i samarbejde med et konsulentfirma prismarkedsføringen af en række produkter i udvalgte elektronikkæder.

Efter en gennemgang af konsulentfirmaets undersøgelser blev Forbrugerombudsmanden opmærksom på en række forhold, som efter hans opfattelse var klart i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens § 2, stk. 1 (nu stk. 3) og vejledningen om prismarkedsføring. Forbrugerombudsmanden forelagde de nu anmeldte firmaer disse forhold.

De konstaterede overtrædelser af markedsføringslovens § 2 (nu stk. 3) og vejledningen vedrører især fire forhold:

  • De undersøgte varer har kun i kort tid umiddelbart inden annonceringen været solgt til de angivne førpriser.
  • De undersøgte varer har været solgt til stærkt varierende priser, men annonceres til salg med angivelse af den højeste førpris som reference, uagtet denne ikke har været gældende i en længere periode umiddelbart inden nedsættelsen.
  • Firmaerne har ikke dokumenteret, at de undersøgte varer har været solgt til de angivne førpriser.
  • De undersøgte varer har i en periode været markedsført til tilbudsprisen, hvorved den anførte tilbudspris er blevet til varens normalpris.

Efter markedsføringsloven skal en virksomhed kunne dokumentere, at oplysninger om fx besparelser og førpriser er korrekte, og at disse afgives på den rigtige måde. Forbrugerombudsmanden fandt ikke, at han havde modtaget den fornødne dokumentation herfor.

Forbrugerombudsmanden anmeldte derfor de respektive elektronikkæder til politiet for overtrædelse af markedsføringslovens § 2 om vildledende markedsføring. Overtrædelse af markedsføringslovens § 2 kan straffes med bøde.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?