Skip navigation

Undersøgelse af ÅOP-oplysninger

Artikel - - Sidst opdateret: 28. maj 2009

Resultater fra en stikprøvekontrol udført i forbindelse med Forbrugerombudsmandens kampagne om skiltning med kredit- og lånetilbud fra 2007.

Indhold

Stikprøvekontrollen i punkter
Hvilke lånetyper blev undersøgt?
Skiltning
Oplysninger om ÅOP
Stadig problemer efter genbesøg
Hvad siger reglerne?

Stikprøvekontrollen i punkter

• Undersøgelsen er baseret på besøg i 100 butikker over hele landet fordelt på syv brancher, hvoraf der i 65 af butikkerne blev udbudt låne- og kredittilbud.

• Undersøgelsen er baseret på en stikprøvekontrol af begrænset omfang, og der kan derfor ikke generaliseres ud fra undersøgelsens resultater. Undersøgelsen tegner således ikke nødvendigvis et repræsentativt billede af den generelle overholdelse af reglerne på markedet.

• Besøgene blev foretaget i december 2007 og januar 2008.

• Brancherne i undersøgelsen er: Nyvognsforhandlere, brugtvognsforhandlere, møbelforretninger, elektronikforretninger, hårde hvidevarer, byggemarkeder og optikere.

• Besøgene havde til formål at undersøge butikkernes skiltning med og materiale om finansieringsmuligheder, herunder navnlig oplysning om kiloprisen på penge – ÅOP.

Hvilke lånetyper blev undersøgt?

Fritstående lån (tilbud om finansiering af lån og kredit, der ikke er knyttet til en specifik vare eller butik fx bil- og boliglån, kontokort og forbrugslån)

Genstandsbestemt lån (finansiering af ”enkeltstående” køb på fx afbetaling).

• Fritstående lån, som kontokort og forbrugslån er eksempler på, er mere fremtrædende end genstandsbestemt lån i resultaterne for de syv brancher.

• Finansieringsmulighederne er ofte brancheafhængige; de undersøgte optikere og møbelforretninger tilbød fx ikke deres kunder genstandsbestemt lån. Kontokort, bil- og boliglån og forbrugslån dominerer blandt de fritstående lånetyper, der udbydes i butikkerne.

Skiltning

Loven stiller en række krav til oplysninger om priser og omkostninger ved de forskellige lånetyper.

• For genstandsbestemte lån er det kontantpris, kreditomkostninger (samlet pris for lånet) og ÅOP

• For fritstående lån er det den nominelle årlige rente, højeste og laveste nominelle årlige rente, når låne- eller kredittilbuddet udbydes med forskellige rentesatser, særlige vilkår, om renten er fast eller variabel, ÅOP, andre omkostninger i forbindelse med oprettelse af lånet/kreditten. For kontokort gælder det også, at ÅOP skal oplyses alt efter om kortholderen udnytter kreditten 100 %, 50 % og 25 %.

• Det er et krav, at skiltningen med kreditmulighederne er synlig og indeholder de nødvendige oplysninger.

• 37 butikker ud af de 65 skiltede med oplysninger om lånetyperne; i 52 tilfælde blev der derudover udleveret materiale om finansieringsproduktet m.v.

Oplysninger om ÅOP

• ÅOP (Årlige Omkostninger i Procent) udtrykker ikke kun et låns rente, men også de omkostninger og gebyrer, der er forbundet med at optage lånet.

• Der er stor variation både i og mellem brancherne om – og hvor godt – de enkelte butikker sikrer, at kunderne får de nødvendige oplysninger om ÅOP for de forskellige lånetyper.

• Undersøgelsen af oplysninger om ÅOP for genstandsbestemte lån tog udgangspunkt i 16 besøg fordelt på fire brancher.
o 8 butikker oplyser ikke ÅOP på genstandsbestemte lån
o Hvor ÅOP oplyses, er den dog overvejende korrekt beregnet.

• Andelen af butikker, der oplyser ÅOP på fritstående lån er høj for alle butikker undtagen byggemarkederne.

• ÅOP skal som hovedregel oplyses både før og efter skat. Når ÅOP oplyses efter skat, vil skattefradraget for renteudgifterne ved lånet være indregnet.

• Andelen af udbydere, der giver oplysninger om ÅOP før skat er noget større end den andel, der oplyser ÅOP efter skat. Butikkerne, der knytter sig til optikerbranchen, er bedst til at oplyse ÅOP efter skat

Stadig problemer efter genbesøg

I de tilfælde, hvor skiltningen i forbindelse med det første besøg ikke har været i orden, er der gennemført et genbesøg.

• 28 steder blev der udført genbesøg for at tjekke op på skiltningen. Genbesøgene er i varierende grad fordelt på alle de undersøgte brancher.

• I 22 af tilfældene blev det vurderet, at der fortsat problemer med skiltningen under genbesøget. Det var bl.a. tilfældet hos en række brugtvognsforhandlere, elektronikforretninger og byggemarkeder.

Hvad siger reglerne?

Loven stiller en række krav til oplysninger om priser og omkostninger ved de forskellige lånetyper.

• For genstandsbestemte lån (hvor en vare udbydes med oplysning om omkostningerne ved at erhverve den på kredit) er det kontantpris, kreditomkostninger (samlet pris for lånet) og ÅOP (markedsføringslovens § 14).

• For fritstående lån er det den nominelle årlige rente, højeste og laveste nominelle årlige rente, når låne- eller kredittilbuddet udbydes med forskellige rentesatser, særlige vilkår, om renten er fast eller variabel, ÅOP, andre omkostninger i forbindelse med oprettelse af lånet/kreditten. For kontokort gælder det også, at ÅOP skal oplyses alt efter om kortholderen udnytter kreditten 100 %, 50 % og 25 % (Skiltningsbekendtgørelsen).

Såfremt en erhvervsdrivende generelt udbyder låne- og kredittilbud til forbrugere, skal reglerne i skiltningsbekendtgørelsen opfyldes. Vælger den erhvervsdrivende herudover at skilte med kredittilbud på bestemte produkter, vil den erhvervsdrivende tillige skulle opfylde markedsføringslovens § 14.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?