Skip navigation

Etik, Dialog, Ansvar 1 og 2

Artikel - - Sidst opdateret: 01. maj 2006

I pjecerne Etik, Dialog, Ansvar fra henholdsvis 1995 og 2006 beskriver Forbrugerombudsmanden, hvordan han mener, man bør føre etisk og ansvarsfuld drift af sin virksomhed, og hvordan virksomheden deltager som en aktiv del af det danske samfund.

Etik Dialog Ansvar (1995)

Forbrugerombudsmandens pjece Etik Dialog Ansvar blev første gang udgivet i 1995 som et oplæg til erhvervsdrivende og brancher om at tage stilling på etiske områder i deres arbejde og udvikling. Pjecen fra 1995 sætter fokus på, hvorfor og hvordan erhvervsvirksomheders fokus på etiske spørgsmål har værdi for samfundet, såvel som for virksomheden selv. Til dette har Forbrugerombudsmanden – udover sit eget bud – inviteret to forskere fra handelshøjskolerne i København og Århus til at give deres besyv med. De kommer med deres input i hver deres kapitel i pjecen.

ISBN 87-7408-5387

Etik Dialog Ansvar 2 (2006)

I 2006 udsendte Forbrugerombudsmanden en ny og opdateret version af sin forgængers pjece i anledning af ikrafttrædelsen af den nye markedsføringslov den 1. juli 2006. Denne udgivelse er ment som en inspiration til virksomhederne, der med den nye lov kan tage et større ansvar og udøve mere selvjustits end tidligere. I pjecen redegør Forbrugerombudsmanden for, hvilke muligheder den nye lovgivning giver virksomhederne.

ISBN 87 7408 712 6

Pjecerne kan rekvireres på pdf ved henvendelse til Forbrugerombudsmanden på forbrugerombudsmanden@kfst.dk

KUNNE DU BRUGE SIDEN?