Skip navigation

Hvorfor mener virksomheden, at jeg har givet samtykke?

Artikel -

Forbrugerombudsmanden oplever ofte, at en forbruger modtager mar-kedsføring fra en virksomhed, men forbrugeren mener ikke, at han/hun har givet et samtykke til det. Når forbrugeren eller Forbrugerombuds-manden henvender sig til virksomheden, oplyser den, at forbrugeren har givet samtykke i en konkurrence.

Forbrugerombudsmanden oplever flere forskellige årsager til, at forbrugeren bestrider, at han/hun har givet et samtykke.

Det kan være fordi forbrugeren har givet et samtykke i en konkurrence, som forbrugeren ikke kan huske at have deltaget i.

Hvis der er tale om et ”gammelt samtykke”, som er givet i en konkurrence, og samtykket ikke er blevet anvendt i over et år, er det Forbrugerombudsmandens vurdering, at samtykket er bortfaldet på grund af passivitet, dvs. samtykket ikke lovligt kan bruges. 

Det kan også være, fordi forbrugeren har deltaget i en konkurrence, hvor forbrugeren ikke vidste, at han/hun gav samtykke til at modtage markedsføring ved at deltage. Hvis forbrugeren ikke har vidst, at han/hun gav samtykke til at modtage markedsføring, da han/hun deltog i konkurrencen, vil samtykket ikke være gyldigt, da det er et krav til et gyldigt samtykke, at det fremgår klart og utvetydigt, at man giver samtykke til at modtage markedsføring.

Forbrugerombudsmanden oplever også, at forbrugeren aldrig har deltaget i en konkurrence og givet samtykke, fx hvis forbrugeren kan dokumentere, at han/hun ikke kunne have deltaget. I det tilfælde kan der være tale om et forfalsket samtykke, der naturligvis ikke lovligt kan bruges.

Uanset hvad der er tilfældet, kan vi anbefale, at du kontakter den leadvirksomhed, der udbød konkurrencen, og over for leadvirksomheden trækker alle samtykker tilbage. Du kan også bede om, at dine oplysninger slettes. Så skal leadvirksomheden kontakte alle de virksomheder, dit samtykket er videregivet til, og oplyse dem om, at du har trukket samtykket tilbage (og bedt om at dine oplysninger slettes). Hvis du ikke ved, hvem leadvirksomheden er, kan du spørge én af de virksomheder, der sender dig markedsføring, og få dem til at oplyse, hvem der har indhentet samtykket.

 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?