Anmeld betalingssurrogat


Virksomheder, som ønsker at benytte et betalingssurrogat, skal anmelde det til Forbrugerombudsmanden. Her kan du læse mere om, hvad et betalingssurrogat er, og hvilke oplysninger anmeldelsen skal indeholde.

Virksomheder, der ønsker at udstede et betalingssurrogat, som deres kunder kan benytte, skal altid anmelde det til Forbrugerombudsmanden, inden det bliver udstedt til kunderne. Det gælder dog kun, hvis betalingssurrogatet kan have en værdi på mere end 3.000 kr., eller hvis der er mulighed for automatisk genopladning af betalingssurrogatet. Dvs. hvis der automatisk sættes et beløb ind på betalingssurrogatet, fx en gang om måneden, eller når betalingssurrogatets værdi når under en vis grænse.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med betalingssurrogater efter betalingstjenesteloven.

Hvad er et betalingssurrogat?

 

Betalingssurrogater dækker over elektroniske systemer, som kan bruges til betaling af varer eller serviceydelser. Et betalingssurrogat er ikke det samme som en betalingstjeneste, hvor fx en bank tilbyder forbrugere et kreditkort, som de kan bruge til at betale med. Betalingssurrogater er beskrevet i betalingstjenesteloven § 102.

Betalingssurrogater er bl.a.:

  • Kort og andre fysiske legitimationsmidler, som er knyttet til bestemte brugere, og som er beregnet til at blive aflæst elektronisk, fx SIM-kort, der registrerer og fakturerer telefonsamtaler, 10-tursklippekort mm.
  • Koder, som kan identificere brugeren, fx en kode til en webshop, som sætter brugeren i stand til at foretage et køb i webshoppen.
  • Elektronisk registrerede tilgodehavender (fx elektroniske gavekort, taletidskort mm.), som ikke er personlige, og som virksomheden, der har udstedt det, skal tage imod.

 

Sådan anmelder du et betalingssurrogat

Virksomheder skal anmelde et betalingssurrogat inden det tages i brug. Det gør du ved at sende anmeldelsen pr. mail eller post til Forbrugerombudsmanden.

Det er vigtigt, at anmeldelsen indeholder de brugervilkår, der gælder for betalingssurrogatet. Herudover skal anmeldelsen bl.a. indeholde oplysninger om virksomheden (udstederen), en kort beskrivelse af systemet og brugervilkårene. Forbrugerombudsmanden bruger oplysningerne til at sikre, at betalingstjenestelovens regler for betalingssurrogater bliver overholdt.

Læs om nødvendige oplysninger om betalingssurrogatet >

 

Ændringer i betalingssurrogatet

Hvis virksomheden ændrer noget i det anmeldte surrogat, fx hvis virksomheden skifter navn, adresse, selskabsform, brugervilkår, eller hvis den helt holder op med at bruge betalingssystemet, skal det anmeldes til Forbrugerombudsmanden inden 8 dage efter, ændringen er sket. Hvis der er ændringer i brugervilkårene, bør ændringerne tydeligt markeres ved anmeldelsen.

Hvad sker der med anmeldelsen?

Forbrugerombudsmanden foretager ikke nogen egentlig godkendelse af betalingssurrogatet, men kan komme med bemærkninger til de brugervilkår, virksomheden har oplyst. Det er virksomhedens ansvar at sørge for, at betalingssurrogatet lever op til kravene i betalingstjenesteloven. Det betyder, at en anmeldelse ikke automatisk er godkendt, når den er modtaget. Forbrugerombudsmanden kan godt senere vende tilbage, hvis der fx bliver modtaget klager over betalingssurrogatet.

Administration og gebyr

Virksomheder, der udbyder betalingssurrogater, skal betale et gebyr for Forbrugerombudsmandens administration af loven. Gebyrets størrelse bliver fastlagt i forhold til den omsætning, virksomheden har via betalingssurrogatet. Når Forbrugerombudsmanden har modtaget en anmeldelse, vil virksomheden derfor senere blive bedt om at indberette, hvor stor omsætningen via betalingssurrogatet er, for at fastlægge administrationsgebyret.

 

Betalingssurrogater, der ikke skal anmeldes til Forbrugerombudsmanden

Følgende skal ikke anmeldes:

  • Gratis betalingssurrogater, dvs. som forbrugerne ikke skal betale for at få (fx rabatkuponer eller rabatkoder).
  • Betalingssurrogater, hvor beløbet af tekniske årsager ikke kan overstige 3.000 kr, og som ikke kan optankes automatisk.

De sidstnævnte betalingssurrogater skal dog følge betalingstjenestelovens krav om, at forbrugere kan få udbetalt det beløb, surrogatet lyder på. Forbrugernes ret til at kunne kræve tilbagebetaling af betalingssurrogatets restværdi er beskrevet i betalingstjenestelovens § 39s.

Læs mere om reglerne for elektroniske gavekort >

 

Kunne du bruge siden?