Skip navigation

Udbetaling af elektroniske penge og andre værdier på fx gavekort

Elektroniske tjenester til betaling bliver i betalingsloven kaldet ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester. Det er en betegnelse for elektroniske tjenester, der kan bruges til at betale for varer og ydelser, men som ikke er betalingstjenester som fx betalingskort, Betalingsservice og netbanksoverførsler.

Tjenesten skal være elektronisk og være udstedt mod betaling.

Elektroniske tjenester til betaling kan fx være elektroniske gavekort, ikke-vederlagsfrie point i fx kundeklubber, SIM-kort, elektroniske 10-turskort, kantinekort, m.m.

Læs mere om udbetaling af elektroniske penge og andre værdier her

 

En tjeneste er elektronisk, hvis den fx kan anvendes via internettet eller en app.

Hvis der er tale om et fysisk kort, vil tjenesten blive anset for at være elektronisk, hvis kortet kan aflæses elektronisk. Det kan eksempelvis være et kort med chip, magnetstribe, stregkode eller anden kode til elektronisk aflæsning eller indtastning.

At tjenesten skal være elektronisk udelukker blandet andet papirklippekort, fysiske gavekort og tilgodebeviser, der ikke kan aflæses elektronisk.

En tjeneste er udstedt mod betaling, når der direkte eller indirekte er betalt for tjenesten. Betalingen behøver ikke være et egentligt pengebeløb.

Et eksempel på en gratis elektronisk tjeneste kan fx være et gavekort, der er udstedt i forbindelse med købet af en vare, uden ekstra betaling fra betaleren.

Ja. Du kan kræve værdien på et elektronisk gavekort udbetalt i gavekortets gyldighedsperiode og op til et år efter, at gyldighedsperioden er udløbet. Hvis gavekortet ikke har nogen udløbsdato, kan du altid kræve at få værdien udbetalt.

Bemærk: Virksomheden må i nogle tilfælde opkræve et gebyr for udbetaling af værdien. Se spørgsmålet om gebyrer nedenfor.

Du skal kontakte den virksomhed, der har udstedt gavekortet. Det vil typisk være den butik, hvor gavekortet kan benyttes. Dette vil også være tilfældet, hvis gavekortet er købt hos en mellemmand, der blot formidler gavekort.

Ja og nej.

Du kan blive opkrævet et gebyr, hvis du anmoder om udbetaling inden udløbet af gyldighedsperioden, og hvis det er aftalt på forhånd.

Når gyldighedsperioden er udløbet og op til et år efter dette tidspunkt, kan du derimod ikke blive opkrævet et gebyr for udbetaling.

Du har ikke krav på at få udbetalt værdien mere end et år efter udløbet af gyldighedsperioden. Hvis udstederen alligevel tilbyder dette, kan du blive opkrævet et gebyr, hvis det er aftalt på forhånd.

Gebyret skal i alle tilfælde svare til de faktiske omkostninger, der er ved at udbetale værdien, medmindre omkostningerne er uforholdsmæssigt høje.

Gavekort