Skip navigation

Rykkere og inkasso

 

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du har modtaget rykkere for en regning eller er blevet sendt til inkasso.

 

Hvis du ikke skylder virksomheden penge, er du nødt til fortsat at gøre indsigelser (klage) over for både virksomheden og inkassobureauet. Du kan fx henvise til dine tidligere indsigelser. Det er vigtigt, at du kan bevise, at du har gjort indsigelser. Derfor er det en god idé altid at henvende sig skriftligt (evt. på e-mail) til virksomheden og gemme en kopi af mailen og desuden dobbelttjekke, at henvendelsen er sendt til den rigtige adresse.

Modtager du fortsat henvendelser eller rykkere, har du mulighed for at få gratis juridisk rådgivning af Advokatvagten – se www.advokatvagterne.dk - eller i en af landets retshjælpsorganisationer.

Hvis du ikke mener, du skylder penge, kan fogedretten ikke tage stilling til, om en virksomheds krav mod dig er berettiget. Derimod skal kreditoren (fx inkassobureauet) stævne dig i byretten i din retskreds, hvis de vil prøve at gennemføre virksomhedens krav med tvang. I en eventuel retssag vil det dog som udgangspunkt være den erhvervsdrivende, der skal bevise, at du skylder det påståede beløb, fx hvis du har indgået en gyldig aftale om et abonnement på et produkt. Virksomheden må ikke gå i retten, før den har sendt dig dokumentation for, at kravet er berettiget. Hvis du mod forventning skulle modtage en stævning, har du mulighed for at få gratis juridisk rådgivning af Advokatvagten – se 

www.advokatvagterne.dk - eller i en af landets retshjælpsorganisationer.

Ja. Hvis du skylder penge, har du ikke krav på et bestemt antal rykkere, før virksomheden sender sit krav til inkasso. Virksomheden skal dog have gjort dig opmærksom på sit krav og give dig en frist på 10 dage til at betale beløbet, før sagen kan pålægges inkassoomkostninger. Først når de 10 dage er gået, kan inkassofirmaet begynde at påføre dig udgifter for at dække deres tiltag i forbindelse med at få betalt regningen

Hvis du er uenig i beløbets størrelse, er det normalt i strid med god inkassoskik og god markedsføringsskik at sende beløbet til inkasso. Hvis du og virksomheden er uenige om, hvorvidt en regning skal betales eller ej, har du som forbruger to muligheder:

1.Du kan betale under protest: Når man betaler under protest, betyder det, at man tager et forbehold. Det skal skrives ned, at man betaler, men at man er uenig i regningen og derfor vil gå videre sagen, fx ved et ankenævn eller ved domstolene. Fordelen ved at betale under protest er, at man, ligegyldigt hvordan sagen falder ud, undgår, at der tillægges yderligere renter, og at sagen eventuelt sendes til inkasso. Samtidig sikrer du, at betalingen ikke vil blive anset som en accept af virksomhedens krav, og du har derfor retten til at få pengene tilbage, hvis du får medhold i sagen.

1.Du kan tage en standpunktsrisiko: Når man tager en standpunktsrisiko, lader man være med at betale regningen. Viser det sig senere, at du ikke kan få medhold i sagen, vil regningen til virksomheden skulle betales, og der kan både være tillagt renter, rykkergebyrer og inkassoomkostninger, som også skal betales. Tager du en standpunktsrisiko, skal du altså være meget sikker i din sag. 

Ja. Hvis du ikke har betalt en regning til den aftalte tid, kan virksomheden kræve et gebyr for at rykke dig for betaling – et såkaldt rykkergebyr. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. for hvert rykkerbrev, men virksomheden kan dog højst sende dig tre rykkere for den samme regning. Det vil sige, at virksomheden sammenlagt kan kræve 300 kr. i rykkergebyrer for det samme krav. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum.

Læs mere om gebyrer. 

Nej. Hvis du modtager regninger for varer, du ikke har bestilt, skal du straks meddele virksomheden, at du ikke vil betale. Hvis du modtager et inkassobrev, skal du meddele bureauet, at du er uenig i kravet. En virksomhed må ikke sende dig til inkasso, medmindre det kan bevises, at du skylder pengene.

Modtager du en inkassoskrivelse, hvoraf det fremgår, at du mangler at betale for varer, du ikke har bestilt, skal du straks kontakte inkassobureauet eller advokaten, så du senere kan dokumentere, at du har gjort opmærksom på fejlen. Hvis du ikke reagerer, kan du risikere at blive forpligtet til at betale for produkterne, fordi du har forholdt dig passivt. Husk altid at gemme en kopi af din indsigelse (klage).