Skip navigation

Registrering af kortdata

 

Virksomheder må kun gemme dine kortoplysninger, hvis du har givet tilladelse til det.

 

Uanset om forbrugeren har givet tilladelse (samtykke) til, at kortoplysningerne bliver gemt eller ej, vil det være en såkaldt uautoriseret betalingstransaktion (en ulovlig betaling), hvis en virksomhed hæver penge via forbrugerens betalingskort, uden det er aftalt med forbrugeren.

Det er forbrugerens bank, der skal dække tabet ved uautoriserede transaktioner, og derfor skal banken sætte det hævede beløb tilbage til forbrugerens konto. Forbrugeren skal derfor straks kontakte sin bank, når han bliver opmærksom på en uautoriseret betalingstransaktion. Der er også tale om en uautoriseret betalingstransaktion, hvis forbrugeren har haft tegnet et abonnement hos en virksomhed, og virksomheden bliver ved med at trække penge fra betalingskortet efter, forbrugeren har opsagt abonnementet. 

Ja. Forbrugeren kan til enhver tid trække sit samtykke (tilladelse) tilbage. Virksomheden skal i så fald straks slette de gemte kortoplysninger. I forbindelse med, at forbrugeren giver sin tilladelse til, at virksomheden må gemme kortoplysningerne, har virksomheden pligt til at oplyse om, hvordan forbrugeren tilbagekalder tilladelsen.

Nej. En virksomhed må ikke videregive en forbrugers kortoplysninger til andre. En virksomhed må heller ikke kræve, at forbrugeren skal give tilladelse til, at kortoplysningerne må videregives til andre som en betingelse for, at forbrugeren kan handle hos virksomheden.

Læs mere om registrering af kortoplysninger.

Nej. En virksomhed må ikke registrere og gemme forbrugernes kortoplysninger uden deres tilladelse (samtykke). Det skal være tydeligt for forbrugeren, at han giver sit samtykke til, at virksomheden gemmer hans kortoplysninger. Virksomheden kan derfor ikke indhente et samtykke ved at få forbrugeren til at acceptere virksomhedens generelle vilkår, hvor der står, at virksomheden må gemme forbrugerens kortoplysninger.

Sker betalingen i en webshop, må virksomheden heller ikke på forhånd have afkrydset et felt, der giver virksomheden tilladelse til at gemme kortoplysningerne. Hvis forbrugeren ikke har givet samtykke til, at virksomheden må gemme vedkommendes kortoplysninger, skal oplysningerne slettes, så snart betalingstransaktionen er gennemført. Virksomheder må dog aldrig gemme kontrolcifrene (de tre cifre på kortets bagside). Læs mere om registrering af kortoplysninger.

Ja. En virksomhed må godt bede om kortoplysninger over telefonen. Det kan fx være relevant ved en enkeltstående betaling, eller ved tegning af et abonnement. Uanset om du har givet dit samtykke til, at kortoplysningerne gemmes, må virksomheden på intet tidspunkt gemme kontrolcifrene efter, at betalingen er gennemført. Virksomhedens procedurer for betalinger over telefonen skal desuden være sikre, fortrolige og gennemskuelige for forbrugeren.