Skip navigation

Registrering af kortdata til senere køb

Virksomheder tilbyder ofte at gemme dine kortoplysninger, fx til brug for dine senere køb.

Dine kortoplysninger skal altid være opbevaret krypteret. For at leve op til dette krav indgår mange virksomheder en aftale med en tredjemand, fx Nets, om modtagelse og opbevaring af dine kortoplysninger.

Læs mere om registrering af kortoplysninger her

Læs også mere herom i Forbrugerombudsmandens retningslinjer om betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg.

 

Nej. En virksomhed må ikke registrere og gemme dine kortoplysninger uden dit klare og udtrykkelige samtykke. Det skal være tydeligt for dig, at du giver dit samtykke til, at virksomheden gemmer dine kortoplysninger. Virksomheden kan derfor ikke indhente dit samtykke ved, at du accepterer virksomhedens generelle vilkår.

Ved køb i en webshop må virksomheden heller ikke på forhånd have afkrydset et felt, hvori du giver samtykke til, at virksomheden må gemme dine kortoplysninger.

Hvis du ikke har givet samtykke til, at virksomheden må gemme dine kortoplysninger, skal oplysningerne slettes, så snart betalingstransaktionen er gennemført. Virksomheder må dog aldrig gemme kontrolcifrene (de tre cifre på kortets bagside).

Ja. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Virksomheden skal i så fald straks slette de gemte kortoplysninger. I forbindelse med, at du giver dit samtykke til, at virksomheden må gemme kortoplysningerne, har virksomheden pligt til at oplyse om, hvordan du tilbagekalder samtykket.

Ja. En virksomhed må gerne bede om dine kortoplysninger over telefonen.

Ønsker virksomheden at gemme dine kortoplysninger, skal du give dit klare og udtrykkelige samtykke hertil. Virksomheden skal kunne dokumentere, at du har givet et sådant samtykke.

Virksomhedens procedurer for betalinger over telefonen skal desuden være sikre, fortrolige og gennemskuelige.

Nej. En virksomhed må ikke videregive dine kortoplysninger til andre. Virksomheden må heller ikke kræve, at du skal give tilladelse til, at kortoplysningerne må videregives til andre som en betingelse for, at du kan handle hos virksomheden.

Som nævnt i indledningen kan virksomheden have valgt at benytte en tredjemand til håndtering af dine kortoplysninger. Sådanne tredjemænd må heller ikke videregive dine kortoplysninger til andre.

At du har givet samtykke til, at dine kortoplysninger bliver gemt, er ikke ensbetydende med, at du har givet samtykke til, at virksomheden må hæve penge på dit kort. Før virksomheden kan hæve penge på dit kort, skal det være aftalt.

Hvis virksomheden hæver penge på dit kort, uden at det er aftalt, vil betalingen ikke være godkendt (uautoriseret).

Du kan kræve, at din bank straks tilbagefører de ikke-godkendte betalinger. Det gør du ved at lave en såkaldt indsigelse til banken. Du kan læse mere om muligheden for at gøre indsigelse her

Betalingskort