Skip navigation

Prismarkedsføring

 

Her kan du læse Forbrugerombudsmandens svar på spørgsmål om tilbud, udsalg, mængderabatter, annoncering af priser mv.

Vigtig information: Der er trådt nye regler i kraft den 28. maj 2022. Vi arbejder på at opdatere denne side hurtigst muligt. Indtil da henviser vi til vores reviderede retningslinjer for prismarkedsføring, som kan læses her:  Rapport (forbrugerombudsmanden.dk)

 

Der kan ikke sættes en fast grænse for, hvor længe et ophørsudsalg må vare, men hvis det har varet i mere end 3 måneder, vil der blive stillet skrappere krav til dokumentationen for, at forretningen rent faktisk lukker. Der må ikke tilføres nye varer til et ophørsudsalg, så derfor vil ophørsudsalget senest ophøre, når varerne, som var til stede i butikken eller på lageret, da ophørsudsalget startede, er solgt ud. Man må i øvrigt kun benytte udtryk som ”ophørsudsalg”, hvis der er sikkerhed for, at forretningen lukker.

Læs mere om reglerne for ophørsudsalg. 

Ja, der er intet, der forbyder virksomheder fx at sælge deres produkter billigere på nettet end i den fysiske butik.

En virksomhed skal tage forbehold for begrænset mængde, når den ud fra et kommercielt skøn må forvente, at den ikke kan imødekomme forbrugernes efterspørgsel på slagtilbuddet. Virksomheden skal ved dette skøn lægge vægt på produktets art, kvalitet og pris samt omfanget af den reklame, der er gjort for tilbuddet. Virksomheden skal også lægge vægt på, om den tidligere har været udsat for leverandørsvigt med samme leverandør, om et tilsvarende produkt tidligere har været udsolgt på meget kort tid, og om der er tale om en udpræget sæsonvare.

Læs mere om tilbud og mængdebegrænsning.

Ja. Det er tilladt, så længe virksomheden ikke giver indtryk af, at der ved den ekstra nedsatte pris er tale om en ”her og nu besparelse” i forhold til

normalprisen (prisen inden udsalget startede). Slutspurtsprisen skal sammenlignes med den tilbudspris, der har været gældende umiddelbart inden den ekstra nedsættelse. Virksomheden må fx godt skrive: ”Slutspurt – Spar ekstra 20 % ”.

Nej. Kunderne må ikke risikere at gå forgæves efter et tilbud. Virksomheden har derfor pligt til at have varerne klar til kunderne på det tidspunkt, tilbuddet starter.

Virksomheden skal overholde de vilkår, der er beskrevet i markedsføringen. Derfor skal tilbuddet starte på det tidspunkt, det er oplyst i reklamer og annoncer, og ikke før. Selvom virksomheden har taget forbehold for begrænset mængde i annoncen, er virksomheden ikke fritaget for ansvar, hvis varerne er blevet udsolgt, allerede inden den annoncerede tilbudsperiode begynder. Hvis det er tilfældet, vil markedsføringen af tilbuddet være vildledende og kan straffes med bøde.

Ja. Det gælder også, at det særlige tilbud i kundeklubben ikke indgår som en del af den samlede tilbudsperiode, der er tilladt for forretningen (se spørgsmål 1). Det betyder, at forretningen godt kan have et tilbud i kundeklubben og bagefter have en vare på udsalg i to uger med den samme oplyste normalpris.

Ja. Det gælder også, at det særlige tilbud i kundeklubben ikke indgår som en del af den samlede tilbudsperiode, der er tilladt for forretningen (se spørgsmål 1). Det betyder, at forretningen godt kan have et tilbud i kundeklubben og bagefter have en vare på udsalg i to uger med den samme oplyste normalpris.

Hvis virksomheden bruger et udtryk som fx ”tilbud” eller ”kampagnepris”,

skal der være tale om et særligt godt køb. Det gælder også, selvom virksomheden ikke oplyser en specifik besparelse. Virksomheden må med andre ord ikke bruge salgsfremmende udtryk som blikfang, der ikke har reelt indhold. Læs mere om reglerne for tilbudspriser

Ja. Det skal dog være tydeligt for forbrugeren, hvad prisen dækker over. Hvis en butik viser et billede af en vare sammen med en pris/tilbud, skal der være overensstemmelse mellem billede og tekst/tale. Der må ikke være tvivl om, hvor meget af det på billedet, der er omfattet af den angivne pris. Hvis der ikke er præcis overensstemmelse, skal det tydeligt oplyses. Fx må en bil gerne vises med ekstraudstyr, og et køkken gerne vises med hårde hvidevarer, hvis det tydeligt fremgår af markedsføringen, at ekstraudstyret/de hårde hvidevarer ikke er inkluderet i den oplyste pris.

Læs mere om tekst og billede i prismarkedsføring.

En virksomhed kan vælge kun at sælge et vis antal af en bestemt vare pr. kunde til den oplyste tilbudspris. Det kaldes mængdebegrænsning, og det er tilladt. Virksomheden skal dog tydeligt oplyse forbrugerne om, at der er tale om et tilbud med mængdebegrænsning.

Når en butik markedsfører et tilbud i form af en mængderabat som fx ”1 stk. 200 kr., 2 stk. 300 kr.”, har man ikke krav på at få den tredje til 150 kr. Et sådan tilbud er baseret på, at man køber to eksemplarer af varen. Hvis man køber tre stk. af varen, køber man principielt de to til tilbudspris og den tredje til normalpris.

Der gælder principielt ingen tidsbegrænsning for, hvor længe en virksomhed må markedsføre en mængderabat.

Hvis en forretning markedsfører et udsalg med udsagn som ”spar 20 %” uden at oplyse, hvilke varer der er en del af udsalget, må forbrugerne gå ud fra, at det gælder alle varer i butikken. Hvis besparelsen på de 20 % ikke gælder alle varer, vil der være tale om vildledende markedsføring.

En butik skal altså tydeligt oplyse, hvis tilbuddet ikke gælder alle varer, eller hvis der er andre begrænsninger, da forbrugerne ellers nemt får indtrykket af, at tilbuddet er bedre, end det reelt er.

Hvis en virksomhed skjuler væsentlige oplysninger eller præsenterer dem på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller i øvrigt uhensigtsmæssig måde, anses det som en ”udeladelse af væsentlig information”, hvilket er i strid med markedsføringslovens § 6.

Tilbudsprisen må kun markedsføres som et tilbud i ”en kort periode”, hvilket som udgangspunkt er 2 uger. For dagligvarer og sæsonvarer er det 1 uge. For udsalg og tilbud, hvor tilbudsprisen bliver sammenlignet med normalprisen (fx ”Før 100 kr., nu kun 75 kr.”, eller ”Spar 25 %”) gælder det, at varen skal have været til salg til normalprisen i minimum 6 sammenhængende uger, inden den bliver sat på udsalg. For dagligvarer og sæsonvarer er det dog 4 uger.

Læs mere om tilbud og udsalgspriser.