Skip navigation

Ikke-godkendte betalinger

Ja. Først skal du dog kontakte din bank for at få dit betalingskort spærret.

Hvis der er hævet beløb, du ikke har godkendt, kan du få banken til at tilbageføre pengene. Det gør du ved at sende en såkaldt indsigelse til din bank. Banken har typisk en indsigelsesblanket, du skal udfylde.

Der gælder en frist for at gøre indsigelse. Se spørgsmålet ”Er der en frist for, hvornår jeg skal sende en indsigelse til min bank?” nedenfor.

Ja. Du kan kontakte din bank og kræve, at den straks tilbagefører pengene til din konto. Det gør du ved at sende en såkaldt indsigelse til din bank. Banken har typisk en indsigelsesblanket, du kan udfylde.

Der gælder en frist for at gøre indsigelse. Se spørgsmålet ”Er der en frist for, hvornår jeg skal sende en indsigelse til min bank?” nedenfor.

Virksomheden skal have oplyst dig klart og tydeligt om abonnementet under hele bestillingsforløbet – dvs. fra den indledende markedsføring til det afsluttende køb af abonnementet.

Hvis virksomheden ikke har oplyst dig klart og tydeligt om abonnementet, vil betalingerne herfor ikke være godkendte. Det vil eksempelvis ikke være tilstrækkeligt, at virksomheden har oplyst om abonnementet i sine betingelser eller vilkår.

Hvis du ikke har godkendt betalingerne for abonnementet, kan du kontakte din bank og kræve, at den straks tilbagefører pengene til din konto. Du skal også sikre dig, at banken stopper fremtidige betalinger fra virksomheden – enten ved at spærre dit kort eller ved at blokere virksomheden.

Du kan kræve pengene tilbage ved at lave en såkaldt indsigelse til din bank. Banken har typisk en indsigelsesblanket, du skal udfylde.

Der gælder en frist for at gøre indsigelse. Se spørgsmålet ”Er der en frist for, hvornår jeg skal sende en indsigelse til min bank?” nedenfor.

Ja. Når du har opdaget et ikke-godkendt beløb på din konto, skal du kontakte din bank ”snarest muligt”.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse vil du altid have kontaktet din bank ”snarest muligt”, hvis du sender din indsigelse senest 14 dage efter, at du har opdaget beløbet.

Er der gået mere end 13 måneder siden, beløbet er trukket, kan du dog ikke længere gøre indsigelse.

I visse tilfælde vil du skulle dække noget af det tabte beløb selv. Det kaldes selvrisiko. Selvrisikoen stiger, jo mere det vurderes du selv har gjort misbruget muligt, fx ved at fortælle eller vise din PIN-kode til andre eller ved at give dit betalingskort til andre.

Du kan læse mere om din selvrisiko her

Hvis din bank har afvist din indsigelse, kan du klage til det finansielle ankenævn, der blandt andet behandler konkrete tvister mellem forbrugere og banker. Du kan læse mere herom på www.fanke.dk

Du kan også klage til Forbrugerombudsmanden over virksomhedens og/eller bankens markedsføring og handelspraksis her.

Det er dit teleselskab, der skal dække tabet, når dit SIM-kort er blevet misbrugt. Teleselskabet skal derfor slette den del af beløbet på din regning, der skyldes misbruget.

Du kan dog risikere selv at skulle betale tabet, hvis du ikke får kontaktet dit teleselskab efter, at du er blevet klar over, at din mobiltelefon er blevet væk.

Hvis dit teleselskab afviser din indsigelse, kan du klage til Teleankenævnet. Du kan læse mere herom på www.teleanke.dk.

Betalingsaftaler