Skip navigation

Ikkevederlagsfrie elektroniske tjenester

Ikkevederlagsfrie elektroniske tjenester er en betegnelse for elektroniske systemer, der gør det muligt at betale for varer og ydelser.

 

Det er en betegnelse for elektroniske tjenester, som bruges til at betale for varer eller ydelser. Det kan fx være et elektronisk gavekort, et SIM-kort, et elektronisk 10-turskort, et kantinekort, m.m. En ikkevederlagsfri elektroniske tjeneste er ikke det samme som en betalingstjeneste (fx et betalingskort, Betalingsservice, netbanksoverførsler mv.)

At ikkevederlagsfrie elektroniske tjenester skal være elektroniske tjenester, udelukker bl.a. kontanter, papirklippekort, fysiske gavekort og tilgodebeviser, der hverken er registreret elektronisk eller kan aflæses elektronisk.

Ja. Du har krav på at få værdien af en ikkevederlagsfri elektronisk tjeneste – fx et elektronisk gavekort – udbetalt i kontanter, så længe gavekortet er gyldigt, og i op til 1 år efter, at gyldighedsperioden er udløbet. Hvis gavekortet ikke har nogen udløbsdato, kan du altid kræve at få værdien udbetalt i kontanter. Hvis du har fået gavekortet gratis fra sælger, eksempelvis som led i en kampagne, har du derimod ikke krav på at få værdien udbetalt i kontanter.

Ja, men kun hvis det fremgår af aftalen mellem dig og sælgeren, og kun hvis du anmoder om at få værdien udbetalt i kontanter inden gavekortets udløbsdato. Hvis du anmoder om udbetaling i løbet af de første 12 måneder efter, at gavekortet er udløbet, kan sælgeren ikke kræve noget gebyr. Efter de første 12 måneder efter gavekortets udløb kan sælger kræve gebyr. Det gebyr, sælgeren må kræve, skal svare til de faktiske omkostninger, han har ved at udbetale gavekortet i kontanter.

Hvis du har et gavekort, vil det blive anset for at være elektronisk, hvis det fx indeholder en kode, du kan anvende ved betalingen i en internetbutik. Hvis der er tale om et plastikgavekort, vil det blive anset for at være elektronisk, hvis gavekortets værdi automatisk bliver fratrukket det beløb, du har købt for, når gavekortet bliver scannet eller lignende nede i butikken.

Du skal straks tage kontakt til dit teleselskab og oplyse dem om, at du har mistet din mobiltelefon. Det er dit teleselskab, der  hæfter (skal dække) for tabet, når dit SIM-kort er blevet misbrugt. Teleselskabet skal derfor slette den del af beløbet på din regning, der skyldes misbruget. Du kan dog risikere selv at skulle betale tabet, hvis du ikke får kontaktet dit teleselskab efter, at du er blevet klar over, at din mobiltelefon er blevet væk.