Skip navigation

Gebyrer

 

Virksomheder kan indføre eller ændre på gebyrer, hvis kunden er oplyst om, at det kan ske. Væsentlige ændringer skal oplyses individuelt til kunderne.

 

Nej. Gebyrændringer skal varsles til kunderne. I forhold til kravet om varsling skelnes der mellem væsentlige og uvæsentlige ændringer.

En væsentlig gebyrændring er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse en forhøjelse på mere end 10 % af det hidtidige gebyr - medmindre gebyret må anses som ubetydeligt i forhold til prisen på den vare eller tjenesteydelse, forbrugeren har købt.

Nye gebyrer eller væsentlige ændringer skal varsles individuelt via et ”varigt medie”, fx mail eller brev. Varslingen skal indeholde oplysninger om størrelsen på det nye/ændrede gebyr.

Hvis ændringen medfører, at kunden kan vælge at opsige aftalen, skal dette også stå i varslingen. Læs mere i gebyrvejledningens afsnit 6.1.

En uvæsentlig gebyrændring skal ikke varsles individuelt. Varslingen kan derfor fx ske ved oplysning til kunderne via virksomhedens hjemmeside.

Gebyrer på teleområdet er også reguleret af udbudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 714 af 26. juni 2008).

Ja. Virksomheden kan godt indføre nye gebyrer eller forhøje eksisterende gebyrer. Det skal dog være aftalt med kunden, fx i aftalevilkårene, at sådanne ændringer kan ske. Det skal også være beskrevet i aftalevilkårene, i hvilke situationer og efter hvilke kriterier virksomheden kan ændre eller indføre gebyrer.

Et gebyr må ikke være urimeligt højt i forhold til den ydelse som gebyret dækker over. Størrelsen på et betalingsgebyr skal fx  svare til de rimelige omkostninger, der er forbundet med at modtage betalingen.

Nogle gebyrer er dog bestemt i loven, som eksempelvis rykkergebyrer, der maksimalt må være 100 kr. og sendes tre gange.

En virksomhed kan normalt selv bestemme, hvilke gebyrer den vil opkræve hos sine kunder. Alle gebyrer skal dog være aftalt med kunden, fx i aftalevilkårene. Virksomheden skal gøre kunden tydeligt opmærksom på den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen inklusive gebyrer, første gang, forbrugeren får prisen på varen eller tjenesteydelsen at vide.

Virksomheder kan ikke indføre eller forhøje et gebyr, hvis ikke denne mulighed allerede er en del af aftalen med kunden.

Et gebyr, som måske kan blive aktuelt på et senere tidspunkt, fx et gebyr for en kopi af et gammelt regningsudtog, skal ikke oplyses som en del af den samlede pris, men skal selvfølgelig være aftalt mellem parterne for, at virksomheden kan opkræve det.