E-cigaretter 

Det er ulovligt at reklamere for e-cigaretter, men man må gerne sælge dem. Forbrugerombudsmanden har modtaget en række henvendelser fra virksomheder, som er usikre på, hvor omfattende reklameforbuddet er.

Ifølge loven er det tilladt at sælge e-cigaretter uden nikotin. E-cigaretter med en genopfyldelig tank og e-væsker med nikotin kan sælges, hvis de er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen.

Det er dog ikke tilladt at reklamere for, at man sælger e-cigaretter eller væske, hverken med eller uden nikotin.

Reklameforbuddet gælder alle steder, fx på internettet og i trykte medier samt på skilte og digitale skærme og på gaden.

Forbrugerombudsmanden har lavet en kvikguide med nogle ofte stillede spørgsmål og svar om forbuddet mod at reklamere for e-cigaretter. Du kan læse kvikguiden her eller læse de ofte stillede spørgsmål og svar nedenfor.

Forbud mod reklame for e-cigaretter

Du må gerne sælge e-cigaretter med en patron med e-væske uden nikotin, som ikke kan genopfyldes. Du må også gerne sælge e-væsker uden nikotin

E-cigaretter med en genopfyldelig tank og e-væsker med nikotin skal være anmeldt korrekt til Sikkerhedsstyrelsen for lovligt at kunne sælges i Danmark.

Du må ikke sælge e-cigaretter til unge under 18 år. Det gælder både e-cigaretter med og uden nikotin1.

 

1 Det står i lovens § 15.

Nej. Du må ikke reklamere for e-cigaretter over for offentligheden.

Det gælder både e-cigaretter med og uden nikotin1.

Offentligheden betyder alle, som ikke selv producerer, importerer eller sælger e-cigaretter.2 Hvis du kun reklamerer over for personer, der selv producerer, importerer eller sælger e-cigaretter, gælder reklameforbuddet derfor ikke.

 

1 Det følger af § 16.

2 Det følger af lovens § 16, stk 3.

Alle handlinger, som har til formål at sælge e-cigaretter eller som har den virkning, er reklame omfattet af forbuddet.

Det betyder, at det er et meget bredt reklameforbud. Det kan være reklame, selvom du ikke oplyser priser, og det vil være reklame, hvis du reklamerer for din butik, der sælger e-cigaretter, selvom du ikke reklamerer for bestemte e-cigaretter.

Alle former for reklame for e-cigaretter er som udgangspunkt forbudt, uanset hvor du reklamerer henne. Du må fx ikke reklamere:

•    På internettet,
•    i trykte medier, fx i aviser,
•    i radioen,
•    på tv,
•    med skilte og digitale skærme i butikker, på gaden eller på butiksfacader,
•    i e-mails, fx nyhedsbreve.

Selvom en tekst eller et billede af e-cigaretter ikke har til formål at sælge e-cigaretter, må teksten eller billedet heller ikke direkte eller indirekte medvirke til at sælge e-cigaretter. Det er fx forbudt, hvis en e-cigaret anvendes i en reklame for andre varer eller tjenesteydelser.


Fysisk butik

Ja, du må gerne have en fysisk butik, hvor du sælger e-cigaretter.

Du må gerne have prisoplysninger for e-cigaretter, og du må også gerne have et skilt i neutral udformning i tilknytning til din butik, hvor der står ”elektroniske cigaretter”1. Du må fx gerne have et skilt på facaden eller et A-skilt foran indgangen til din butik, hvor der står ”elektroniske cigaretter”.

Derimod må du ikke have et A-skilt i tilknytning til din butik med et slogan, der reklamerer for e-cigaretter, eller hvor der står ”her kan du købe e-cigaretter”.

Du må gerne vise e-cigaretter på en neutral måde ved betalingskasser, barer eller lignende, og placere e-cigaretter på hylder og i skabe bag ved disken eller i bokse. E-cigaretterne må dog ikke placeres på en måde, som giver en reklameeffekt2.

 

1 Det står i bekendtgørelsens § 16, stk. 3, nr. 2 og nr. 3.

2 Det følger af bekendtgørelsens § 16, stk. 4 og stk. 5.

Hvis din butik er specialiseret i at sælge e-cigaretter, må butikken gerne reklamere for e-cigaretter i butikken1. Men du må ikke reklamere for e-cigaretterne uden for butikken.

Det gælder kun, hvis du har en fysisk butik. Hvis du har en webshop, der er specialiseret i at sælge e-cigaretter, må du derfor ikke reklamere for e-cigaretter på webshoppen eller andre steder.

1 Det står i bekendtgørelsens § 16, stk. 3, nr. 4.

Det vil normalt være reklame for e-cigaretter og derfor ulovligt, hvis din butik har et navn, hvor ordet ”e-cigaret” indgår, eller som refererer til e-cigaretter. Men hvis du har en fysisk butik, der er specialiseret i at sælge e-cigaretter, må butikken gerne have et navn, hvor ”e-cigaret” indgår, eller som refererer til e-cigaretter, fx ”e-cigaret-butikken”. Du må dog kun bruge navnet i din butik.

Du må ikke bruge navnet på internettet, fx i et domænenavn eller på sociale medier. Du må heller ikke uddele flyers eller visitkort uden for butikken med butikkens navn eller reklamere for e-cigaretter, medmindre flyers eller visitkort kun bliver uddelt til personer, der selv producerer, importerer eller sælger e-cigaretter.


På internettet (generelt)

Al reklame for e-cigaretter på internettet, herunder på sociale medier som Facebook og på virksomhedens egen hjemmeside, er forbudt.

Du må fx ikke have et domænenavn, hvor ”e-cigaret” indgår eller som associerer til e-cigaretter. Du må heller ikke annoncere via Google AdWords eller via banner-annoncer.

Du kan ikke lovligt have en webshop eller en firmaside på sociale medier med navnet på din butik, hvis din butik har et navn, hvor ”e-cigaret” indgår eller som associerer til e-cigaretter. Det er fordi, at navnet vil være reklame for e-cigaretter.

Ja, du må gerne have en webshop, hvor du sælger e-cigaretter. På webshoppen må du oplyse på en neutral måde, at du sælger e-cigaretter og præsentere dine produkter. Du må fx også gerne give oplysninger af teknisk karakter, der er nødvendige for, at forbrugeren kan vurdere indholdet af et produkt, fx oplysninger om tankens størrelse, batteritype og antallet af sug på et fuldt opladt batteri.

Der hvor du skriver om e-cigaretter eller viser billeder af e-cigaretter, skal det være muligt at købe e-cigaretterne.

Oplysningerne må ikke have en reklameeffekt. Du må fx ikke skrive, at en e-cigaret smager godt, er sund, eller er den bedste på markedet.


Sociale medier

Det er ikke i sig selv ulovligt at have en firmaside på et socialt medie, men hvis siden er reklame for e-cigaretter, vil den være ulovlig.

Du må kun give oplysninger om din butik på en neutral måde, fx oplyse åbningstider. Der skal dog ikke meget til for, at din omtale vil have en reklameeffekt. Det vil fx være reklame, hvis du på firmasiden skriver om de e-cigaretter, som du sælger, viser billeder af e-cigaretterne, eller fx skriver ”stort udvalg af e-cigaretter”.

Nej, reklameforbuddet gælder for al reklame, også reklame i åbne eller lukkede Facebook-grupper.

Du må kun oprette en lukket Facebook-gruppe, hvor der reklameres for e-cigaretter, hvis de eneste medlemmer af gruppen er personer, som selv producerer, importerer eller sælger e-cigaretter, og der ikke er andre, som har mulighed for at se reklamerne.


Nyhedsbreve

Nej, du må ikke sende nyhedsbreve om e-cigaretter, da nyhedsbrevet vil være reklame.

Hvis du reklamerer for e-cigaretter i strid med loven, kan du blive straffet med bøde.


Kontaktoplysninger

Sikkerhedsstyrelsen

  • Spørgsmål til lov om elektroniske cigaretter m.v. og tilhørende bekendtgørelser. Den overordnede fortolkningskompetence i forhold til loven er dog hos Sundheds- og Ældreministeriet. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med reglerne om reklame for e-cigaretter og fortolker disse.
  • Regler for køb og salg af e-cigaretter efter den 20. maj 2016.
  • Anmeldelse af ulovligt salg af e-cigaretter og e-væsker.

Sundhedsstyrelsen

  • Spørgsmål til bekendtgørelsen om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter, bortset fra spørgsmål til reglerne om reklame for e-cigaretter, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med.
  • Spørgsmål om de sundhedsmæssige konsekvenser ved brugen af e-cigaretter. 

Forbrugerombudsmanden

  • Spørgsmål om reklame for e-cigaretter
  • Klage over ulovlig reklame for e-cigaretter

Links:

Lov om elektroniske cigaretter m.v.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180119

Bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=180270