Bloggere og skjult reklame

 

Her er nogle af de spørgsmål, som Forbrugerombudsmanden oftest får om markedsføring på sociale medier og blogs.

Bloggere og brugere af sociale medier bliver i stigende grad kontaktet af virksomheder, der ønsker at lave et samarbejde om at fremme kendskabet til en vare, produktserie, ydelser eller selve virksomheden som brand.

Den type aftaler er fuldt lovlige, men hvis et blogindlæg er et resultat af et kommercielt samarbejde mellem en blogger og en virksomhed, skal læseren af omtalen tydeligt gøres opmærksom på, at det er reklame. Det gælder, uanset om blogindlægget er skriftligt, formidlet via video eller på andre måder.

Retter din blog sig mod børn og unge, skal du være opmærksom på, at der stilles større krav til tydeligheden af, at omtalen er reklame.

I vores gode råd til bloggere om skjult reklame (PDF) kan du læse mere om, hvornår og hvordan du kan markere omtale af et produkt som reklame, så du ikke overtræder forbuddet mod skjult reklame.

Læs mere om bloggere og skjult reklame >

 

Ja. Udgangspunktet er, at alle opslag tydeligt skal markeres som reklame, hvis det er en aftale om omtale/fremvisning af en virksomheds produkt.

Ja. Blogindlægget skal tydeligt markeres som reklame, hvis du har en aftale med en virksomhed om, at du får betaling eller andre fordele for at linke til deres hjemmeside. Det samme gælder, hvis du bliver belønnet for det antal klik, linket får, eller hvis du bliver belønnet for det antal køb, læserne foretager efter at have klikket på linket.

Nej. Hvis reklamen retter sig mod børn og unge, vil kravet om tydelig markering af reklameindlæg i hvert fald være opfyldt, hvis markeringen ”Reklame” eller ”Dette indlæg er betalt af X” tydeligt fremgår i starten af indlæggets tekst.

Alle indlæg skal tydeligt markeres som reklame, medmindre du er anmelder og skal anmelde rejsen, som beskrevet om anmeldelser ovenfor.

Som udgangspunkt er du ikke forpligtet til at markere blogindlægget som reklame, hvis virksomheden har sendt produktet i håb om, at du omtaler det. Men der skal ikke meget til, før du skal markere det. Hvis virksomheden med rette kan have en forventning om, at du vil omtale produktet på din blog, fx fordi du har bekræftet det, skal du markere opslaget som reklame. Her er det ikke nok, at du oplyser, at du har fået produkterne i gave fra den erhvervsdrivende. Er du i tvivl, så markér det.

Nej. Det vil ikke være tilstrækkelig klart for den, der ser opslaget, at der er tale om reklame. Det skal KLART fremgå, at der er tale om reklame. Vil du være på den sikre side, skal opslaget i starten af teksten tydeligt markeres med ordene ”reklame”, ”annonce”, ”betalt indlæg” eller ”sponsoreret indlæg”. Hvis opslaget er rettet mod børn og unge vil ordene ”betalt indlæg” eller ”sponsoreret indlæg” derimod ikke være tilstrækkelige reklamemarkeringer.

Ja. Det er underordnet, hvem der har taget initiativet til en aftale om, at du reklamerer for produktet. Det afgørende er, om du har aftalt med virksomheden, at du omtaler eller viser virksomhedens produkt.

Hvis du er en anmelder, der har en blog, hvor du anmelder produkter inden for en bestemt kategori, kan du dog kontakte virksomheder for at få stillet produkter til rådighed, uden at det betragtes som en aftale om at reklamere. Det gælder dog normalt kun, hvis din blog kun indeholder anmeldelser.

 

Ja. Du har i allerhøjeste grad en kommerciel interesse i positiv omtale af de produkter, som du sælger. Din omtale af produkterne skal markeres som reklame, hvis det ikke er tydeligt for læseren, at der er tale om reklame, uden du direkte skriver det.