Skip navigation

Fejlhævninger på betalingskort

 

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis der fejlagtigt er blevet trukket penge på dit betalingskort.

 

Ja. Forbrugere, der opdager ikke-godkendte hævninger på deres betalingskort, kan kontakte banken og kræve, at den tilbagefører pengene til kontoen.

Der er dog en grænse for, hvor langt tilbage, forbrugeren kan klage over hævningerne. Forbrugere skal kontakte banken med sin indsigelse (sin klage over det hævede beløb) snarest muligt efter, de har opdaget fejlen, og senest 13 måneder efter, hævningen er gennemført (transaktionens dato).

”Snarest muligt” gælder fra det øjeblik, hvor forbrugeren har opdaget fejlen og er i Forbrugerombudsmandens opfattelse senest 14 dage efter, at forbrugeren har opdaget den ikke-godkendte hævning på betalingskortet.

Forbrugere har mulighed for at kontakte den bank, der har udstedt betalingskortet, og tilbagekalde deres samtykke (tilladelse) til, at en specifik virksomhed kan hæve penge via betalingskortet. Fristen for tilbagekaldelse af samtykke afhænger af, hvilken type betaling der er tale om.  Når et samtykke er tilbagekaldt er eventuelle fremtidige betalinger uautoriserede, og forbrugeren kan derfor kræve af sin bank, at den tilbagefører de penge, der er hævet.

Læs om charge back
Læs om bankens hæftelse ved fejlhævninger

En forbruger, der har købt en vare på internettet, men aldrig fået varen leveret, kan kræve af sin bank, at den tilbagefører de penge, virksomheden har hævet på betalingskortet. Det kaldes charge back.

Forbrugere kan gå til deres bank og kræve, at den tilbagefører de penge, der uretmæssigt er hævet på betalingskortet. Det kaldes charge back.

Reglen gælder kun for køb af varer og ydelser på internettet eller via telefonen. Det er dog et krav, at forbrugeren uden held har kontaktet virksomheden for at få pengene tilbage. Hvis virksomheden efter 14 dage stadig ikke vil betale pengene tilbage, skal forbrugeren snarest muligt kontakte banken. ”Snarest muligt” er i Forbrugerombudsmandens opfattelse senest 14 dage efter, at forbrugeren har opdaget den ikke-godkendte hævning på betalingskortet.

Ja. Hvis en virksomhed hæver penge på en forbrugers betalingskort uden at have aftalt det med forbrugeren, kan forbrugeren kræve af sin bank, at den tilbagefører de penge, der er hævet. 


Alt efter de konkrete omstændigheder kan banken dog kræve, at forbrugeren selv skal dække en del af tabet. Det kan fx være tilfældet, hvis forbrugerens pinkode er blevet benyttet ved betalingen.  

Hvis en virksomhed har hævet penge uden tilladelse, og banken ikke har tilbageført pengene, kan forbrugeren klage til Det finansielle ankenævn. 
Læs mere på www.fanke.dk