Skip navigation

Abonnementsaftaler

 

Virksomheder, der tilbyder abonnementsordninger, skal varsle deres kunder i god tid, inden de ændrer fx vilkår og priser på abonnementet.

 

Ja. Men hvis virksomheden kalder gebyret et PBS- eller Nets-gebyr, skal gebyret svare til den udgift, virksomheden har til PBS (nu NETS), da der ellers vil kunne være tale om vildledning.

Nej. En prisændring skal altid varsles. Derudover skal virksomheden have oplyst sine kunder om muligheden for den type ændringer i aftalevilkårene, da kunden skrev under på aftalen, og kunden skal have mulighed for at opsige sit abonnement, inden prisændringen træder i kraft.

Det kommer an på den enkelte aftale mellem forbrugeren og virksomheden. Nogle forbrugere er bundet af et abonnement, indtil de selv opsiger aftalen. Andre aftaler har et forudbestemt udløbstidspunkt. Virksomheder har mulighed for at binde forbrugere i maksimalt seks måneder. For særligt dyre aftaler, fx leasing af biler mv., kan forbrugeren dog være bundet i længere tid, ofte 12 måneder. Der gælder særlige regler for fx forsikringsaftaler, leje af fast ejendom, kreditaftaler og levering af tv-signal, hvor der samtidig stilles modtagerudstyr til rådighed. 

Læs om abonnementer og aftaler på forbrug.dk

Ja, det må de godt. Det kræver dog, at virksomheden har oplyst sine kunder om muligheden for den type ændringer i aftalevilkårene, da kunden skrev under på aftalen. Desuden skal ændringen varsles i rimelig tid, og afhængigt af ændringens størrelse skal kunden have mulighed for at opsige sin aftale, inden ændringen træder i kraft.

Ja, det må de godt. Det forudsætter dog, at virksomheden har oplyst sine kunder om muligheden for den type ændringer i aftalevilkårene, da kunden skrev under på aftalen. Desuden skal ændringen varsles i rimelig tid.