Skip navigation

Oplys om klagemuligheder

Virksomheder skal oplyse forbrugere om relevante klageinstanser, som man kan gå til, hvis der opstår problemer med handlen.

Oplysninger til forbrugeren før købet

På en virksomheds hjemmeside skal der være klare, forståelige og lettilgængelig oplysninger om, hvor kunder kan klage. Virksomheden skal både oplyse om klageinstansens adresse og hjemmeside. Derudover skal der være et link til en online-platform med oplysning om, at platformen kan bruges til behandling af en klage. Oplysningerne skal også fremgå af de generelle vilkår, hvis det er relevant.

Læs mere om regler før salget >

Oplysninger til forbrugeren efter købet

Hvis der opstår problemer med en handel, hvor virksomheden ikke kan finde en løsning med forbrugeren, skal virksomheden skriftligt give forbrugeren oplysninger om en relevant klageinstans, som fx Center for Klageløsning.
 
Sælger virksomheden varer eller ydelser, som er omfattet af forskellige klageinstanser, skal oplysningerne tilpasses til den konkrete problemstilling. Hvis virksomheden sender mails med tilbud til forbrugere, skal mailen indeholde et link til platformen. Oplysningerne skal også være tilgængelige i de skriftlige vilkår for aftalen mellem virksomheden og forbrugeren, hvis det er relevant.

Læs mere om regler efter salget >
Se klagemuligheder og klageinstanser på forbrug.dk >

Det kan straffes med bøde, hvis virksomheden ikke oplyser om det, eller ikke oplyser med de korrekte oplysninger.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?