Skip navigation

Regler før salget

En webshop skal, inden et køb, stille en række oplysninger og muligheder til rådighed for kunderne. Manglende oplysninger kan betyde, at salget ikke er gyldigt, eller at virksomheden mister nogle af sine rettigheder over for kunden.

Før kunden beslutter sig for at købe en vare eller tjenesteydelse (fx vinduespudsning eller gulvlægning), skal webshoppen stille nogle oplysninger og muligheder til rådighed.

Nedenfor vil der blive gennemgået nogle af de oplysninger, virksomheden bag en webshop skal give kunden inden der bliver indgået en bindende aftale, samt hvor på hjemmesiden oplysningerne ifølge Forbrugerombudsmanden bør stå.

Se komplet liste i "Nettjek", Bilag A (PDF)

Oplysninger om virksomheden

En webshop skal oplyse en række praktiske informationer om virksomheden bag shoppen:

  • Virksomhedens navn, dvs. det navn virksomheden er registreret med i fx Det Centrale Virksomhedsregister.
  • CVR nummeret, hvis virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister
  • Virksomhedens fysiske adresse.
  • Virksomhedens e-mailadresse og andre oplysninger – fx et telefonnummer - som gør det muligt for kunder og andre at komme i kontakt med virksomheden. Der er en pligt til at have en e-mailadresse. Det er ikke nok at have en kontaktformular, som kunden kan anvende. Desuden skal virksomheden oplyse en postadresse, hvis den ikke er den samme som den fysiske adresse.

Oplysningerne skal være nemme at finde og se. De skal stå samlet på forsiden eller på en underliggende side med et link fra forsiden. Fx kan der på forsiden være et link til information om virksomheden eller kontaktoplysninger, hvor det fremgår.

Oplysningerne skal være opdaterede, og webshoppens brugere skal til enhver tid kunne se oplysningerne.

Oplysninger om prisen

Første gang, prisen for varen eller ydelsen bliver oplyst, skal det være den samlede pris for varen, eller den pris kunden som minimum kommer til at betale for tjenesteydelsen fx i en bindingsperiode.

Den samlede pris skal være inklusive gebyrer, moms og alle andre udgifter.

Prisen skal oplyses igen lige oven over ”bestillingsknappen”. Ellers vil kunden normalt ikke være forpligtet til at betale

Der må ikke stå anden tekst mellem vare- og prisoplysningerne og bestillingsknappen.

Læs om prisoplysninger i Nettjek, side 8 (PDF) >

Oplysninger om varen

Kunden skal oplyses om varens type, materiale, størrelse, funktionalitet mv. Oplysningerne skal stå der, hvor man kan købe eller bestille varen.

For løbende aftaler (fx abonnementer) skal kunden oplyses om den kortest mulige periode, man kan komme til at betale for. Det gælder fx, hvis der er en bindingsperiode eller et bestemt opsigelsesvarsel.

Betaling og levering

Kunden skal have at vide, hvordan betaling og levering foregår, og hvornår aftalen anses for at være opfyldt.

Oplysningen kan stå i de almindelige handelsbetingelser, men det er vigtigt, at det allerede i starten af bestillingsforløbet klart og læseligt bliver fortalt, hvordan kunden kan betale (fx med dankort, bankoverførsel, girokort mm.), og om der er nogle leveringsbegrænsninger, fx geografisk, eller hvis varen ikke er på lager, og at der derfor er længere leveringstid.

Fortrydelsesretten

Kunden skal kende til webshoppens fortrydelsesret og have at vide, hvordan fortrydelsesretten kan bruges, hvem der betaler for at sende varen tilbage, mm.

Hvis ikke kunden er korrekt oplyst om virksomhedens fortrydelsesret, kan det betyde, at købsaftalen er ugyldig, og virksomheden mister nogle af sine rettigheder over for kunden. Virksomheder kan frit benytte denne standardblanket (retsinfo.dk). Hvis den bliver udfyldt korrekt og givet til kunden på den rigtige måde, vil virksomhedens oplysningspligt vedrørende fortrydelsesretten være opfyldt.

Læs om kundens fortrydelsesret >

Rettigheder, klager, service og garanti

Inden et køb skal kunderne oplyses om, at de ifølge købeloven har en række rettigheder i tilfælde af mangler ved varen. Webshoppen behøver ikke oplyse om indholdet af købelovens regler, men blot at de kan bruges, hvis der er mangler på den vare, der er købt.

Kunden skal også have at vide, om man kan klage og hvordan, fx ved at klage til Center for Klageløsning eller et andet godkendt privat klage- eller ankenævn.

Læs om oplysninger om klagemuligheder >

Det er muligt for virksomheder at tilbyde service, hjælp eller garanti ud over, hvad købeloven sikrer kunderne. Det kan fx være et tilbud om at efterspænde og justere en cykel efter købet. Hvis virksomheden har den type tilbud, skal det oplyses inden købet.

Oplysningerne kan gives i webshoppens handelsbetingelser eller aftalevilkår.

Særlige oplysninger der skal gives lige inden købet

Når kunden har valgt sine varer, skal virksomheden gøre det helt klart for kunden, at vedkommende ved at godkende bestillingen forpligter sig til at betale det angivne beløb. Fx ved, at teksten på bestillingsknappen lyder ”Køb nu”, ”Køb med betalingspligt” eller lignende.

På en oversigt skal kunden oplyses med fremhævet skrift om, blandt andet hvad det er, kunden køber og den samlede pris.

Aftalevilkår

Kunden skal have mulighed for at læse webshoppens aftalevilkår, eller handelsvilkår, inden et køb.

Handelsbetingelserne eller aftalevilkårene vil typisk indeholde praktisk information omkring købet eller aftalen og de oplysninger om betaling, levering, fortrydelsesret osv., som forbrugeraftaleloven kræver, at virksomheden giver inden købet.

Hvis aftalevilkårene indeholder oplysninger, som virksomheden har pligt til at give, bør der være et link til vilkårene fra forsiden, så der er en nem adgang til dem.

De aftaler, der indgås med kunderne, er omfattet af en lang række regler, som virksomhederne ikke kan se bort fra, hvis det er til skade for kunden.

Nogle vilkår er derfor ugyldige, fordi de er i strid med de regler, der beskytter kunden. Fx er det ulovligt, hvis kunden har mindre end 14 dages fortrydelsesret, eller kunden mister sin fortrydelsesret, hvis varen er blevet beskadiget under forsendelsen, og inden den er leveret til kunden.

Undtagelser fra oplysningspligten

I nogle tilfælde er der ikke pligt til at give oplysninger om varen eller serviceydelsen.

Læs om alle undtagelserne i "Nettjek", Bilag B (PDF)
Læs om kundens fortrydelsesret >

Medier med begrænset tid og plads

Hvis aftalen bliver indgået via et medie med begrænsninger i tid og plads – fx via mobiltelefonen – og det ikke er muligt at have alle oplysningerne med, kan virksomheden nøjes med at give nogle af oplysningerne.

I det tilfælde skal virksomheden som minimum oplyse:

  • Varens/tjenesteydelsens væsentligste karakteristika
  • Den samlede pris mv.
  • De samlede udgifter pr. afregningsperiode/månedlige udgifter
  • Fortrydelsesretten og hvordan den udøves mv.
  • Aftalens varighed

Læs om regler under salget >
Læs om regler efter salget >

KUNNE DU BRUGE SIDEN?