Skip navigation

Regler efter salget

Når en kunde har bestilt en vare eller serviceydelse via internettet, har virksomheden en række pligter i forhold til levering af varer og modtagelse af eventuelle klager fra kunden.

Hvornår er varen leveret?

En vare er leveret, når kunden har fået den i sin besiddelse. Dvs. når den er leveret til kundens adresse, eller kunden har hentet den på posthuset, i butikken eller lignende.

Levering er ikke sket, når varen er afleveret i en pakkeautomat, på posthuset eller i en forretning. I disse tilfælde sker leveringen først, når kunden henter den.

Læs mere om definitionen på en levering i Nettjek side 16 (PDF).

Hvem bærer risikoen for varen?

Virksomheden bærer risikoen for varen, hvis den forsvinder eller bliver beskadiget inden leveringen. At virksomheden ”bærer risikoen” betyder, at det er virksomheden, der skal dække eventuelle økonomiske tab eller erstatte kundens vare med en ny uden ekstrabetaling for kunden.

Kunden bærer risikoen for varen, efter den er blevet leveret, samt hvis den forsvinder eller får skader under returneringen, hvis kunden har fortrudt sit køb og sender varen tilbage.

Læs om kundens fortrydelsesret >

Leveringsfrist og forsinkelse

Hvis virksomheden ikke leverer kundens vare eller tjenesteydelse til det aftalte tidspunkt, er den forsinket. Virksomheden har som udgangspunkt 30 dage til at levere en vare, efter købsaftalen er blevet indgået (dvs. efter kunden har købt varen), medmindre andet er aftalt.

Kunden har ret til at hæve købet og straks få pengene tilbage, hvis forsinkelsen har en væsentlig betydning for kunden, og virksomheden burde have indset dette. Fx hvis julegaven ikke når frem inden jul. Kunden kan også hæve købet, hvis virksomheden af forskellige årsager ikke leverer varen eller ydelsen inden for en rimelig frist.

Læs mere om forsinkelse og leveringsfrister i Nettjek, side 16 (PDF).

Klager over fejl og mangler

 

Det er en mangel, hvis varen eller tjenesteydelsen har en ”medfødt” fejl eller ikke lever op til aftalen. I det tilfælde har kunden nogle rettigheder over for virksomheden, der har solgt den. Reglerne for kundens ret til at klage er lidt forskellige, alt efter om der er tale om en vare eller en tjenesteydelse.

Læs mere om definitionen på mangler for hhv. varer og serviceydelser i Nettjek", side 27 (PDF).

 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?