Skip navigation

Tilbudspriser

Før-/nu-priser kan bruges til at fortælle forbrugerne, hvor meget de kan spare på et tilbud eller udsalg. Sammenligningen skal dog afspejle en reel besparelse og må ikke være kunstig.

Før-/nu-priser bruges i markedsføring og annoncer til at angive den besparelse, en kunde kan opnå ved at købe en vare i forbindelse med et tilbud, sammenlignet med normalprisen.

Når en forretning reklamerer for et tilbud og angiver før-/nu-priser, skal det kunne dokumenteres, at varen faktisk har været til salg til den førpris, der er angivet.

Det er et krav, at førprisen skal have været gældende i “en længere periode”, umiddelbart inden prisen på varen er blevet sat ned. En periode på 30 sammenhængende dage anses for at være ”en længere periode”.

Det er vildledende markedsføring at sætte prisen kunstigt op i 30 dage med det formål at sælge varen som “udsalg”, ”nedsat”, ”rabat” osv. Hvis en vare fx gennem året har kostet 1.000 kr., og den bliver sat op til 1.500 kr. i 30 dage for herefter at komme på “udsalg” til 1.000 kr. igen, er der tale om vildledning, som er ulovlig.

Nu-prisen må kun markedsføres som et tilbud i ”en kort periode”, hvilket som udgangspunkt er 10 dage.

Herudover fastsætter prismærkningsbekendtgørelsens § 9 a, hvilken normalpris de erhvervsdrivende skal oplyse ved prisnedsættelser. 

Efter denne bestemmelse skal en forretning, der markedsfører en prisnedsættelse, oplyse den laveste pris, varen har kostet de seneste 30 dage forud for prisnedsættelsen. Dette gælder også, hvis en erhvervsdrivende bruger udtryk, der indikerer en prisnedsættelse i sin markedsføring. Som eksempler på sådanne udtryk kan nævnes ”tilbudspriser”, ”Black Friday-priser” og ”Halloween-priser”.

Hvis en vare inden for de sidste 30 dage fx først har kostet 300 kr. og derefter 400 kr. skal den erhvervsdrivende oplyse førprisen på 300 kr.

Der er undtagelser til reglerne for før-/nu-priser, når det kommer til varer som forældes eller forringes hurtigt, introduktions- og åbningstilbud, mængderabatter og kombinationstilbud/pakkepriser.

Læs om slagtilbud >

VARER SOM FORÆLDES ELLER FORRINGES HURTIGT

Når det kommer til varer som forældes eller forringes hurtigt, vil en periode på 14 sammenhængende dage anses for at være ”en længere periode”. ”En kort periode” er 5 dage.

Definitionen af varer, som forældes eller forringes hurtigt, er fødevarer som på grund af deres beskaffenhed risikerer at blive uegnet til salg inden for 30 dage samt andre varer med en holdbarhed op til 14 dage. Det kan eksempelvis være ferske fødevarer, drikkevarer med kort udløbsdato eller afskårne blomster.

Ofte stillede spørgsmål om prismarkedsføring >
Læs Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring (PDF) >

KUNNE DU BRUGE SIDEN?