Skip navigation

Spam - elektroniske henvendelser

Spam er henvendelser sendt via mail, sms og andre digitale kanaler, som modtageren ikke har bedt om. Spam er ifølge markedsføringsloven forbudt, uanset om modtagerne er forbrugere, andre virksomheder eller offentlige myndigheder m.fl.

Spam er en henvendelser sendt pr. elektronisk post fx mail, sms, og visse sociale medier samt ved brug af automatiske opkaldssystemer, fax mm., som modtageren ikke har bedt om.

Henvendelsen er dog kun spam, hvis den er ”med henblik på markedsføring”, dvs. den har til formål at sælge eller markedsføre en vare eller ydelse eller den skal øge kendskabet til en specifik virksomhed eller et produkt (også kaldet branding).

Nyhedsbreve, en invitation til en konkurrence eller særlige arrangementer og lignende henvendelser vil typisk blive ansat for at være spam, så længe modtageren ikke har sagt ja til at modtage den.

Se Forbrugerombudsmandens "Spamvejledning" (PDF) >

Hvad er ikke spam?

Det er ikke spam at sende en servicemeddelelse ud, fx hvis et forsikringsselskab i en mail oplyser sine kunder om, at præmien stiger, eller selskabet har skiftet adresse. Henvendelsen må dog ikke indeholde oplysninger, der omtaler andre produkter, eller som skal øge kendskabet til virksomheden. Fx må forsikringsselskabet ikke i samme servicemail forsøge at sælge en tillægsforsikring.

Markeds- eller tilfredshedsundersøgelser er som udgangspunkt ikke spam, så længe de ikke forsøger at sælge varer eller øge kendskabet til en virksomhed. Indholdet skal være helt neutralt og uden henvisninger til virksomheden eller dens produkter.

Hvad siger loven?

Det er ulovligt, hvis en virksomhed i en mail, sms mv. tager kontakt til forbrugere eller andre for at høre, om de ønsker at modtage elektroniske henvendelser fra virksomheden. Et samtykke kan altså ikke indhentes i en mail, sms mv.

> Ofte stillede spørgsmål om spam 

En henvendelse er spam og dermed ulovlig, når:

  • Modtageren ikke har sagt ja til at modtage henvendelsen (har givet sit samtykke).
  • Henvendelsen er ”med henblik på markedsføring”, dvs. har til formål at sælge en vare, tjenesteydelse eller at fremme kendskabet til en virksomhed eller dets produkter.
  • Henvendelsen sendes ud via elektronisk post, fx mail, sms, mms, digital post, visse sociale medier, via fax eller via automatiske opkaldssystemer.

Særlige regler for foreninger

Foreningers aktiviteter er som hovedregel ikke omfattet af spamreglerne. Foreninger må derfor gerne henvende sig elektronisk til deres medlemmer, selvom modtagerne ikke har givet deres samtykke. Men hvis en forenings henvendelser får ”erhvervsmæssig karakter”, så gælder spamreglerne for disse henvendelser.

”Erhvervsmæssig karakter” dækker over aktiviteter såsom fx salg af varer eller markedsføring af specifikke virksomheder eller produkter.

En forening må fx gerne sende informationer eller invitationer ud til sine medlemmer. Men en sportsforening må fx ikke reklamere for kondisko eller markedsføre en rejse, uden at modtagerne har sagt ja til at modtage den type henvendelser.

Læs om indhentning af lovligt samtykke >

Henvendelser til tidligere kunder uden et ”ja tak”

Det er muligt at henvende sig til tidligere kunder, selvom de ikke har sagt ja til at modtage elektronisk markedsføring. Der er dog en række betingelser, der alle skal være opfyldt, før det er lovligt at henvende sig til den type kunder:

  • Da kunden oplyste sin elektroniske adresse, fx mailadresse, blev vedkommende klart og tydeligt oplyst om, at adressen kunne blive brugt til reklamemails fra virksomheden. Kunden havde i den forbindelse mulighed for at sige nej tak til reklamer.
  • Henvendelsen må kun handle om produkter inden for samme produktkategori, som dem kunden købte, da vedkommende oplyste sin elektroniske adresse. Købte kunden fx en bluse, må henvendelsen handle om andre bluser eller tøj. Hvis kunden købte legetøj, må henvendelsen handle om andet legetøj, men ikke babyprodukter som bleer eller tremmesenge.
  • Ved hver reklamemail skal kunden have let og gratis mulighed for at frabede sig flere henvendelser i fremtiden.

Se Forbrugerombudsmandens "Spamvejledning" (PDF) >

Reglerne for spam kan findes i markedsføringslovens § 10.

KUNNE DU BRUGE SIDEN?