Skip navigation

Breve og reklamer i postkassen

Nogle reklamer kan sendes lovligt til forbrugernes adresser, mens andre typer reklamepost er ulovlig. Forbrugere har flere måder at frabede sig reklamer i postkassen.

Det er lovligt at sende reklamer, breve og andre former for post, der er sendt med navn og adresse på, til forbrugere såvel som til virksomheder.

Det er dog ulovligt, hvis forbrugeren har frabedt sig denne form for direkte markedsføring.

”Forbrugere” er i denne sammenhæng ikke kun privatpersoner. Visse private foreninger har status som forbrugere, og det betyder, at det er ulovligt at kontakte også dem via post med navn og adresse. Det samme gælder enkeltmandsvirksomheder, der bliver drevet fra hjemmet.

En forbruger kan sige nej tak til personligt adresseret reklame ved enten at frabede sig det over for den enkelte virksomhed, eller ved at tilmelde sig den såkaldte Robinsonliste i CPR-registeret.

Læs om Robinsonlisten >

Enkeltmandsvirksomheder, der bliver drevet fra hjemmet, kan også tilmelde sig Robinsonlisten. Er enkeltmandsvirksomheden tilmeldt, vil det være ulovligt at sende reklamepost med navn og adresse til virksomheden.

For større virksomheder gælder særlige regler for beskyttelse mod reklamer ifølge CVR-loven (www.retsinformation.dk).

Virksomheder har pligt til at tjekke Robinsonlisten, inden de sender post med modtagerens navn og adresse.

Første gang, en virksomhed sender reklamepost til forbrugeren, skal virksomheden tydeligt gøre forbrugeren opmærksom på muligheden for at afvise at modtage reklamer og lignende henvendelser i fremtiden.

Forbrugeren skal samtidig gives nem adgang til at kunne framelde sig igen. Det kan fx ske via en henvisning til en hjemmeside, hvor forbrugeren kan sige nej tak til yderligere henvendelser fra virksomheden.

Forbrugere og andre modtagere kan ifølge markedsføringsloven altid frabede sig yderligere post og henvendelser fra virksomheden.

Post uden navn og adresse

Reklamer uden navn og adresse på den enkelte modtager er tilladt, medmindre modtageren har tilmeldt sig en Nej tak ordning. Det gælder både, hvis modtagerne er forbrugere, og hvis de er virksomheder.

Læs om Nej tak ordningerne >
Ofte stillede spørgsmål om Nej tak-ordningerne >
Ofte stilledes spørgsmål om uventede regninger og pakker >

Se Forbrugerombudsmandens "Retningslinjer om forsendelser uden påført navn" (PDF) >

KUNNE DU BRUGE SIDEN?