Skip navigation

Spam og uanmodede henvendelser

Virksomheder skal følge særlige regler, hvis de gerne vil i kontakt med forbrugere via elektroniske kanaler som fx mail, sms eller telefonopkald. Forbrugere kan frabede sig henvendelser på forskellige måder, blandt andet Robinsonlisten og Nej tak-ordningerne til postkassen.

Oversigt over hvornår, hvordan og til hvem virksomheder må henvende sig med markedsføring

Gå til Spam - elektroniske henvendelser

30. marts 2017

Spam er henvendelser sendt via mail, sms og andre digitale kanaler, som modtageren ikke har bedt om. Spam er ifølge markedsføringsloven forbudt, uanset om modtagerne er forbrugere, andre virksomheder eller offentlige myndigheder m.fl.

Gå til Sådan kan virksomheder henvende sig lovligt

30. marts 2017

For at kunne henvende sig lovligt til en forbruger eller andre for at sælge sine varer eller markedsføre sig, skal virksomheder have modtagerens samtykke, dvs. deres godkendelse til, at virksomheden henvender sig.

Gå til Breve og reklamer i postkassen

30. marts 2017

Nogle reklamer kan sendes lovligt til forbrugernes adresser, mens andre typer reklamepost er ulovlig. Forbrugere har flere måder at frabede sig reklamer i postkassen.

Gå til Nej tak-ordningerne

30. marts 2017

Med Nej tak-ordningerne kan forbrugere og virksomheder sige nej tak til at modtage reklamer og ugeaviser. Nej tak-ordningerne kan beskytte mod uønsket post uden påført navn.

Gå til Telefonsalg

30. marts 2017

Salg over telefonen til forbrugere er næsten altid ulovligt. Telefonsalg af bøger, aviser og nogle typer abonnementer, bl.a. på sygetransport, er dog som udgangspunkt lovligt. Det er som hovedregel lovligt at ringe op til virksomheder og myndigheder.

Gå til Robinsonlisten

30. marts 2017

Når en privatperson eller enkeltmandsvirksomhed er tilmeldt Robinsonlisten, gælder der særligt skærpede regler for, hvordan virksomheden må henvende sig for at sælge sine varer.