Skip navigation

Skjult reklame

Skjult reklame er forbudt. Det skal være tydeligt for modtagerne, hvis der er kommercielle interesser bag en omtale. Det gælder på alle medier. Det skal være meget tydeligt, hvis det kommercielle budskab er rettet mod børn og unge. 

 

Skjult reklame på sociale medier

De sociale medier bruges ikke kun til at dele oplevelser, erfaringer og anbefalinger mellem venner, hvor der er en personlig relation. 


Skjult reklame i aviser og blade

Redaktionelt stof – fx artikler i aviser og blade, der er skrevet ud fra journalistiske metoder – skal være klart adskilt fra reklamer på en måde, så