Skip navigation

Regninger

Forbrugere, der modtager en regning for en vare eller service, de ikke mener at have købt, bør straks kontakte virksomheden. Virksomheder skal kunne dokumentere forbrugerens køb.

Hvis en forbruger modtager en regning for en vare eller en tjenesteydelse, som forbrugeren ikke mener at have bestilt eller købt, bør virksomheden straks kontaktes.

Det kan også ske, at forbrugeren har bestilt en prøvepakke hos en virksomhed, som efterfølgende bliver ved med at sende regninger og pakker.

Virksomhedens dokumentationspligt

Det er virksomheden, der skal kunne dokumentere, at forbrugeren har købt den vare eller service, som står på regningen. Hvis forbrugeren ikke mener at have indgået en aftale, bør forbrugeren bede om at se dokumentationen for, at der er indgået en aftale mellem forbrugeren og virksomheden.

Hvis virksomheden ikke kan bevise, der der er en aftale, kan den ikke kræve, at forbrugeren betaler regningen.

Forbrugeren skal kontakte virksomheden

Forbrugeren bør straks kontakte virksomheden skriftligt, fx på mail, og beholde kopier af alle sine henvendelser. Kopierne kan bruges til at bevise, at forbrugeren ikke har forholdt sig passiv, eller stiltiende har accepteret regningerne, pakkerne eller abonnementet, hvis virksomheden holder fast i, at forbrugeren skylder penge, og fx sender sagen videre til inkasso.

Forbrugeren bør ikke betale regninger for varer eller services, som vedkommende ikke mener at have bestilt. Det kan nemlig være svært at få de penge tilbage igen.

Læs om rykkere og inkasso på forbrug.dk >

Prøvepakker og varer, som forbrugeren ikke har bestilt

Det er tilladt for forbrugeren at beholde varer og prøvepakker, som er sendt uopfordret fra en virksomhed, så længe fremsendelsen ikke er sket ved en fejl.

Forbrugeren bør dog straks ved modtagelsen af en vare eller prøvepakke, som forbrugeren ikke mener at have bestilt, kontakte virksomheden og oplyse dem om, at de kan hente pakken igen.

Gør forbrugeren ikke det, kan det blive svært senere at afvise eller klage over en regning for pakken. Forbrugeren kan nemlig have svært ved at bevise, at hun ikke stiltiende har accepteret købsaftalen. Især hvis varen er taget i brug. En accept medfører, at regningen skal betales.

Læs om prøvepakker på forbrug.dk >

Rykkere

En rykker er en påmindelse til forbrugeren om at betale en regning, som virksomheden har sendt for et køb af en vare eller serviceydelse. Rykkerskrivelsen skal indeholde oplysninger om, hvad det er for en ubetalt regning eller køb, rykkeren drejer sig om, og hvad det ubetalte beløb er.

Virksomheder kan ikke sende regninger med rykkergebyr, hvis forbrugeren har gjort indsigelser, dvs. har meddelt, at regningen ikke vil blive betalt.


Læs om inkasso >
Ofte stillede spørgsmål om rykkere og inkasso >
Ofte stilledes spørgsmål om uventede regninger og pakker >
Læs om rykkere og rykkergebyrer på forbrug.dk >

KUNNE DU BRUGE SIDEN?