Skip navigation

Inkasso

En virksomhed kan hyre et inkassofirma til at kontakte forbrugere, der ikke har betalt deres regninger. Forbrugere skal straks sige det til inkassofirmaet, hvis de ikke mener, de skylder penge.

En forbruger kan blive sendt til inkasso, hvis en virksomhed mener, at forbrugeren skylder dem penge.

Inkassofirmaet bliver typisk hyret af en virksomhed, der efter gentagne forsøg stadig har svært ved at få en kunde til at betale en regning. I det tilfælde vil det være inkassofirmaets opgave at få forbrugeren til at betale regningen.

Hvis forbrugeren har meddelt virksomheden, at han ikke mener at skylde virksomheden penge eller er uenig i beløbets størrelse, er det normalt i strid med god skik, hvis virksomheden sender forbrugeren til inkasso, uden forinden at forholde sig til forbrugerens indsigelser. Forbrugeren kan i det tilfælde klage til Forbrugerombudsmanden eller sin lokale politikreds.

Når forbrugeren bliver kontaktet af et inkassofirma

En forbruger, der er blevet kontaktet af et inkassofirma, bør svare på firmaets henvendelse. Hvis forbrugeren ikke mener at skylde penge til den virksomhed, der har hyret inkassofirmaet, eller at virksomheden kræver flere penge, end forbrugeren skylder, bør forbrugeren straks melde dette til inkassofirmaet, helst skriftligt.

Forbrugeren bør gemme en kopi af sit svar til inkassofirmaet, og hvis svaret sendes med posten, er det en god idé at få fx posthusets kvittering på, at brevet er sendt. På den måde har forbrugeren bevis for at have svaret inkassofirmaet.

Inkassofirmaet kan ikke kræve, at forbrugeren skal bevise, at vedkommende ikke skylder virksomheden det pågældende beløb. Det er derimod virksomheden, der skal bevise at forbrugeren skylder penge.

Hvis forbrugeren påstår, at regningen allerede er betalt, kan inkassofirmaet dog bede om dokumentation for betalingen, fx en kvittering for betalingen via bank eller posthuset.

Regler for inkasso

Inkassovirksomheder skal overholde markedsføringslovens regler, herunder reglen om god markedsføringsskik. Inkassovirksomheder skal samtidig overholde reglerne i inkassoloven, herunder reglen om god inkassoskik.

God inkassoskik betyder bl.a., at virksomheden ikke må anvende metoder, der udsætter skyldnere for urimeligt pres eller problemer.

Det er fx i strid med god inkassoskik at true forbrugeren med at fortælle forbrugerens arbejdsgiver, omgangskreds eller til offentligheden, at vedkommende skylder penge.

Det samme kan gælde handlinger såsom besøg hos forbrugeren af uniformerede personer, parkering af biler mærket med udtryk som fx ”inkasso” uden for forbrugerens bolig, arbejdsplads eller forretningssted eller lignende.

Breve til forbrugeren må ikke have ord som “inkasso”, “rykker”, “sidste varsel” og lignende udenpå.
Desuden skal personlige henvendelser altid ske diskret og med respekt for privatlivets fred.

Læs om rykkere og inkasso på forbrug.dk >

Trusler og vildledende udtalelser

Inkassofirmaer må ikke fortælle forbrugeren ting, der er usande eller vildledende. Fx vil det være vildledende at true med at trække det skyldte beløb fra lønnen, hvis den metode ikke kan bruges i det konkrete tilfælde.

Inkassovirksomheden må heller ikke true med politianmeldelse, medmindre den har en formodning for, at forbrugeren har begået noget strafbart.

Derimod vil det være i orden at oplyse, at en opkrævning, der fortsat ikke bliver betalt, vil overgå til retten, hvis det faktisk er det næste skridt, inkassofirmaet vil foretage.

 

Læs om regninger >
Ofte stillede spørgsmål om rykkere og inkasso >

 

KUNNE DU BRUGE SIDEN?