Skip navigation

Diskrimination i priser

Virksomheder må ikke tilbyde nogle kunder bedre priser eller vilkår for serviceydelser, udelukkende på baggrund af hvor kunderne kommer fra, eller hvor de bor.

Det er ulovligt for virksomheder at gøre forskel på kunderne på baggrund af kundernes bopæl, nationalitet eller hjemsted, når de sælger serviceydelser såsom rengøring, levering af varer, udlejning mm.

Det betyder, at alle kunder ifølge tjenesteydelsesloven skal have lige adgang til ydelserne, og at de skal kunne købe dem til de samme priser. Denne lov gælder ydelser og service, men ikke køb af varer.

Saglige årsager kan gøre diskrimination tilladt

Det er tilladt at gøre forskel, hvis der er saglige, objektive grunde til det. En saglig grund kan være, at det vil være væsentligt dyrere for virksomheden fx at levere varer til bestemte geografiske områder, hvis den skal levere til kunder der til de samme priser som i nærområdet.

Det kan på den måde være lovligt for et supermarked kun at levere til bestemte postnumre eller til bestemte priser, hvis årsagen er, at det er for dyrt for virksomheden at skulle levere til kunder i hele landet.

Et andet eksempel er, hvis en køreskole tilbyder lavere priser til elever i et specifikt område, fx inden for bestemte postnumre. Det kan være lovligt, hvis køreskoleejeren kan dokumentere, at kørsel til og fra elever, der bor længere væk, vil kræve højere priser for at dække udgifter til benzin og slid på bilen mm.

Hvis der er tale om en offentlig service (tjenesteydelse) som leveres af fx en kommune, kan forskelsbehandling også være tilladt på baggrund af bopæl. Det er fx tilladt at give indbyggerne i en kommune rabat på billetpriser mv., som giver adgang til institutioner eller faciliteter, der bliver drevet og finansieret af kommunen.

Læs om tilbud og mængdebegrænsning >

Læs Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring (PDF) >

KUNNE DU BRUGE SIDEN?