Skip navigation

Må en virksomhed bede om dit CPR-nummer?

Forbrugerombudsmanden modtager ofte klager over virksomheder, der beder deres kunder om at oplyse CPR-nummer, fx som betingelse for at indgå en aftale.

Markedsføringsloven er normalt overholdt, hvis virksomheden efter lovgivningen har pligt til at indhente dit CPR-nummer, fx for at indberette til SKAT.                            

Hvis virksomheden ikke er forpligtet til at indhente dit CPR-nummer, skal der være et sagligt og relevant formål med at bede om dit CPR-nummer. Herunder lægger Forbrugerombudsmanden blandt andet vægt på, om administrative eller praktiske forhold taler for, at virksomheden beder om CPR-nummeret, og om formålet relativt nemt kan opnås på anden måde.

Eksempelvis vil betingelsen om et sagligt og relevant formål normalt være opfyldt, når anmodningen sker i forbindelse med indgåelsen af en løbende aftale (fx et abonnement).

Selvom virksomheden lovligt kan bede om dit CPR-nummer, skal virksomheden også overholde vildledningsforbuddet i markedsføringsloven. Virksomheden må fx ikke give ukorrekte oplysninger om, hvorfor CPR-nummeret indhentes, eller hvordan det behandles.

Du kan se en grafisk oversigt over Forbrugerombudsmandens praksis nedenfor.

Virksomheden skal desuden også overholde databeskyttelsesreglerne, hvis virksomheden modtager og dermed behandler dit CPR-nummer. Det er Datatilsynet, der fører tilsyn med disse regler. Forbrugerombudsmandens praksis afspejler på de fleste områder Datatilsynets praksis efter databeskyttelsesreglerne. Se mere her 

Har virksomheden ifølge lovgivningen pligt til at inhente dit CPR nummer