Skip navigation

Gebyrer

Virksomheder må kun indføre eller ændre gebyrer, hvis det er klart beskrevet i aftalen med kunden, og kunden bliver varslet i god tid, inden det nye gebyr træder i kraft.

Virksomheder har mulighed for at opkræve gebyr på løbende aftaler med kunder, hvis der er en saglig grund til det. Det kan fx ske i forbindelse med abonnementer og faste leverancer, hvor der er betalingsgebyr eller opsigelsesgebyr, eller det kan være gebyrer for særlige ekstraservices, som fx vis-nummer funktion i forbindelse med et telefonabonnement.

Det skal dog være klart beskrevet i aftalen med kunden, hvilke gebyrer der følger med aftalen, og under hvilke omstændigheder virksomheden kan ændre gebyrerne eller indføre nye gebyrer. Gebyrerne skal være beskrevet i aftalens generelle vilkår eller betingelser.

Gebyrer skal være synlige og forudsigelige overfor kunden

At gebyrerne skal være synlige og forudsigelige for kunden betyder, at de omstændigheder, der kan føre til, at et gebyr stiger, eller der bliver indført et nyt gebyr, skal være klart beskrevet i aftalens generelle vilkår.

Det skal være forudsigeligt for kunden, hvad en aftale med virksomheden vil koste, og hvordan gebyrerne kan forventes at ændre sig, så også den fremtidige pris for aftalen kan forudsiges nogenlunde. Fx kan virksomheden skrive i aftalen, at priserne for at sende breve og varer til kunderne stiger med de generelle prisstigninger for omdeling af post.

Nye gebyrer skal have en saglig grund

Virksomheder kan ikke forhøje eller indføre gebyrer uden saglig grund. En saglig grund er fx, hvis virksomhedens udgifter til at sende post til kunderne stiger.

Virksomheder kan ikke sikre sig fri adgang til at indføre eller ændre gebyrer ved at skrive det ind som et vilkår i aftalen, fx i form af en formulering om, at ”løbende pris- og gebyrændringer kan forekomme”.

En sådan formulering vil ikke være ikke nok til, at kunden er blevet oplyst om, under hvilke omstændigheder virksomheden må hæve eller indføre gebyrer.

Ændring af gebyrer skal varsles i rimelig tid

Kunderne skal varsles i ”rimelig tid”, inden et gebyr forhøjes, eller et nyt gebyr indføres. Hvad der defineres som rimelig tid afhænger af, hvad der er for en ydelse, kunden har købt, hvordan aftalen ser ud, og kundens muligheder for at skifte til en anden aftale eller helt opsige aftalen.

Derfor er aftalens opsigelsesfrist en faktor, der skal indregnes i vurderingen af, hvad der er rimelig tid.

Kunden skal også have tid til at kunne overveje aftalen og undersøge eventuelle muligheder for at få den samme ydelse hos en anden virksomhed på markedet.

Andre krav til varslingen

Virksomhederne skal varsle alle typer ændringer af deres gebyrer. Større ændringer skal oplyses individuelt til kunderne, dvs. ved direkte henvendelse til kunden, fx pr. mail, brev i postkassen eller lignende.

Oplysning på virksomhedens hjemmeside, som kunden selv skal opsøge, er fx ikke tilstrækkeligt. Større ændringer, som i markedsføringsloven også kaldes ”væsentlige ændringer” svarer som hovedregel til en stigning på mindst 10 pct. i forhold til det tidligere gebyr.

Varslingen skal desuden ske:

  • Skriftligt på et ”varigt medie”, fx pr. mail eller brev i postkassen.
  • Tydeligt markeret i forhold til andre informationer. Oplysningerne om væsentlige gebyrændringer må ikke skjules blandt andre informationer fra virksomheden, fx i et generelt nyhedsbrev eller andre former for markedsføring eller informationsmateriale.
  • Med en skriftlig begrundelse for gebyrændringen, så kunden kan vide, om det er i overensstemmelse med den aftale, vedkommende har indgået med virksomheden.

Hvilke typer gebyrer er omfattet?

Reglerne gælder for:

  • Gebyrer, der ikke er reguleret af en anden lov, såsom fx rentelovens regler om rykkergebyrer.
  • Gebyrer i kontrakter og aftaler mellem virksomheder og forbrugere, og altså ikke kontrakter mellem to virksomheder, eller en virksomhed og en offentlig institution. Bestemmelsen gælder dog ikke fx forhold mellem forbrugere og banker/pengeinstitutter.
  • ”Løbende kontraktforhold”, dvs. aftaler, der strækker sig over længere tid, fx abonnementer på aviser, magasiner, telefoni eller på betalingsaftaler mm. 

Se Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning (PDF) >
Ofte stillede spørgsmål om gebyrer >
Ofte stillede spørgsmål om uventede regninger og pakker >


 

Kunne du bruge siden?