Skip navigation

Forudbetaling af varer og ydelser

Hvis kunden skal betale, før varen eller serviceydelsen er leveret, skal der være en saglig og rimelig grund til det. Ellers kan det være i strid med god skik.

Forudbetaling kan være i strid med god markedsføringsskik, eksempelvis hvis virksomheder kræver, at forbrugeren betaler helt eller delvist for en vare, inden den er sendt af sted, eller inden servicen er påbegyndt, hvis der er tale om en serviceydelse som fx rengøring.

Forudbetaling er kun i orden, hvis den erhvervsdrivende har en ”saglig og rimelig grund”, og der er indgået en klar aftale med forbrugeren om forudbetaling.

En saglig og rimelig grund kan være:

  • Hvis der er tale om et bestillingskøb, hvor varen fremstilles specielt til kunden, eller 
  • Hvis der er en fast og velbegrundet tradition i branchen for at kræve forudbetaling, fx ved avisabonnementer 

Det er fx ikke en saglig og rimelig grund, at virksomheden har behov for rede penge.

I de tilfælde, hvor der er en saglig og rimelig grund til at kræve forudbetaling, skal forbrugeren oplyses om dette særlige betalingsvilkår og acceptere det i forbindelse med, at aftalen bliver indgået. Ellers kan forbrugeren blive vildledt.

Ved handel på nettet må virksomheden ikke hæve pengene på kundens konto, før varen er sendt af sted med posten, da dette vil blive anset som en forudbetaling, der er i strid med god markedsføringsskik, med mindre det opfylder de ovennævnte betingelser om, at det skal være aftalt og at der skal være en saglig og rimelig grund.

Læs ofte stillede spørgsmål om abonnementsaftaler >

 

Læs "Forbrugerombudsmandens retningslinjer om kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler" (PDF).

Kunne du bruge siden?