Skip navigation

Betalingsaftaler og abonnementer

Virksomheder skal følge den aftale, den indgår med forbrugeren. Det betyder, at den fx ikke kan indføre nye gebyrer eller forhøje eksisterende gebyrer, uden at muligheden er beskrevet i aftalen. Alle hævninger skal stoppe, når forbrugeren opsiger en abonnementsaftale.

 

Gå til Banken kan dække tabet ved fejlhævninger på kontoen

17. februar 2016

En forbruger, der opdager, at en virksomhed trækker penge på kontoen uden en aftale med forbrugeren, skal straks gå til sin bank. Banken dækker tabet på forbrugerens konto og overtager opgaven med at få pengene tilbage fra virksomheden.

Gå til Forudbetaling af varer og ydelser

30. marts 2017

Hvis kunden skal betale, før varen eller serviceydelsen er leveret, skal der være en saglig og rimelig grund til det. Ellers kan det være i strid med god skik.

Gå til Gebyrer

17. februar 2016

Virksomheder må kun indføre eller ændre gebyrer, hvis det er klart beskrevet i aftalen med kunden, og kunden bliver varslet i god tid, inden det nye gebyr træder i kraft.