Skip navigation

Selvrisiko ved misbrug af betalingskort

Hvis en forbruger oplever, at vedkommendes betalingskort bliver misbrugt af andre, er det som regel banken, der dækker tabet. Nogle gange er der dog en selvrisiko.

Forbrugere, hvis betalingskort bliver misbrugt af andre, vil i visse tilfælde skulle dække noget af det tabte beløb. Det kaldes selvrisiko. Selvrisikoen stiger, jo mere forbrugeren vurderes selv at have gjort misbruget muligt, fx ved at fortælle eller vise sin PIN-kode til andre.

Selvrisikoen gælder ikke kun for misbrug af betalingskort, men også misbrug af andre former for såkaldte betalingsinstrumenter.

Et betalingskort er fx et hævekort, dankort eller Visakort. Andre betalingsinstrumenter er fx netbank eller i nogle tilfælde apps til fx smartphones. Både betalingskort og andre betalingsinstrumenter er knyttet til en bestemt bruger og kan misbruges.

Forskellige typer selvrisiko

Forbrugeren kan komme til at dække op til 375 kr. af misbruget, hvis PIN-koden er brugt - også selvom forbrugeren ikke har oplyst koden til nogen. PIN-koden er den personlige, hemmelige kode, der hører til betalingsinstrumentet.

Beløbet på 375 kr. kan betragtes som den selvrisiko, der er ved at bruge det pågældende betalingsinstrument (hævekort, netbank, telefon eller lignende).

I nogle situationer kan forbrugeren komme til at dække op til 8.000 kr. Det gælder fx i tilfælde hvor der i forbindelse med misbruget er indtastet en PIN-kode, og forbrugeren ikke har givet sin bank besked snarest muligt efter, at forbrugeren opdagede, at forbrugerens betalingskort var væk.

I særlige situationer skal forbrugeren selv dække hele tabet. Læs mere på forbrug.dk

Misbrug med PIN-kode

Hvis der i forbindelse med misbruget er brugt en PIN-kode, dækker forbrugeren selv op til 8.000 kr., hvis banken kan godtgøre (bevise), at PIN-koden er anvendt, og:

  • Forbrugeren ikke har givet besked til banken snarest muligt efter at have opdaget, at kortet er blevet væk, eller snarest muligt efter at have opdaget, at misbrugeren af kortet har fået kendskab til koden
  • Forbrugeren selv har oplyst koden til den, der har misbrugt kortet
  • Forbrugeren har opført sig så uansvarligt, at forbrugeren selv har gjort misbruget muligt.

Misbrug med falsk underskrift

Forbrugeren dækker selv op til 8.000 kr., hvis der i forbindelse med misbruget er anvendt en falsk underskrift, og banken kan bevise:

  • At forbrugeren ikke har givet besked til banken snarest muligt efter at have fundet ud af, at kortet er blevet væk, eller
  • At forbrugeren har opført dig så uansvarligt, at forbrugeren selv har gjort misbruget muligt.

Ubegrænset selvrisiko

Forbrugeren skal selv dække hele tabet, hvis banken kan bevise, at forbrugeren har givet PIN-koden til misbrugeren og var eller burde være klar over, at det ville indebære en risiko for misbrug. Den situation opstår dog meget sjældent.

Banken hæfter for al misbrug, der er foretaget, efter forbrugeren har givet besked om, at kortet er blevet væk, at en uvedkommende har fået adgang til koden, eller kortholderen af andre grunde har ønsket at få kortet spærret.

Læs om misbrug af betalingskort på forbrug.dk >

 

 

Kunne du bruge siden?