Skip navigation

Gå til Elektroniske gavekort

17. februar 2016

Forbrugere kan få pengene på elektroniske gavekort udbetalt op til et år efter, gavekortet er udløbet. Elektroniske gavekort er fx plastikkort med magnetstribe eller gavebeviser, der er modtaget via mail eller sms.

Gå til Banken hæfter ved nethandel

17. februar 2016

Forbrugere kan få banken til at tilbageføre pengene til deres konto, hvis de har købt en vare på nettet, som ikke bliver leveret, hvis de har fået leveret den forkerte vare, eller hvis der bliver hævet flere penge fra deres konto, end det er aftalt. Det kaldes charge back.

Gå til Registrering af kortdata ved fjernsalg

17. februar 2016

Virksomheder skal have kundens tilladelse til at gemme data fra kundens betalingskort ved salg på internettet og over telefonen.

Gå til Klagefrist ved misbrug af dankort

17. februar 2016

En forbruger skal kontakte sin bank eller kortudbyder snarest muligt efter at have opdaget et misbrug af betalingskortet, eller hvis der ved en fejl er trukket penge på kontoen.

Gå til Selvrisiko ved misbrug af betalingskort

17. februar 2016

Hvis en forbruger oplever, at vedkommendes betalingskort bliver misbrugt af andre, er det som regel banken, der dækker tabet. Nogle gange er der dog en selvrisiko.

Gå til Banken kan dække tabet ved fejlhævninger på kontoen

17. februar 2016

En forbruger, der opdager, at en virksomhed trækker penge på kontoen uden en aftale med forbrugeren, skal straks gå til sin bank. Banken dækker tabet på forbrugerens konto og overtager opgaven med at få pengene tilbage fra virksomheden.

Gå til Forudbetaling af varer og ydelser

30. marts 2017

Hvis kunden skal betale, før varen eller serviceydelsen er leveret, skal der være en saglig og rimelig grund til det. Ellers kan det være i strid med god skik.

Gå til Gebyrer

17. februar 2016

Virksomheder må kun indføre eller ændre gebyrer, hvis det er klart beskrevet i aftalen med kunden, og kunden bliver varslet i god tid, inden det nye gebyr træder i kraft.