Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/03984

Lovgivning

  • Generisk

Rederi idømmes 50.000 kr i bøde for tobaksreklame i et skærmspot

Det var ulovlig tobaksreklame at vise cigaretpakker, købsvilkår og pris i et skærmspot, der var en del af et længere reklamespot for kioskvarer.

Retten på Bornholm idømte et rederi en bøde på 50.000 kroner for ulovlig tobaksreklame, fordi rederiet i en periode på omkring to år ulovligt har reklameret for cigaretter på en færgeoverfart mellem Danmark og Sverige.

I sin dom lagde Retten på Bornholm blandt andet vægt på:
•    at skærmspottet, der blev afspillet på monitorskærme under færgeoverfarten, viste et billede af otte cigaretpakker samt teksten "Cigaretter", ”Frit valg”, ”DKK 25,95” og ”Husk cigaretkupon!”
•    at forevisningen af skærmspottet skete i umiddelbar forbindelse med visningen af reklamespots for de øvrige produkter, passage-rerne kunne købe under overfarten
•    at spottet ikke på nogen måde var søgt afsondret fra de øvrige reklamespots

Rederiet havde under sagen oplyst, at formålet med skærmspottet var at huske passagererne på, at de skulle medbringe en cigaretkupon, når de skulle købe tobaksvarer. Retten vurderede imidlertid, at rederiet kunne have opnået dette formål uden at vise billedet af cigaretpakkerne og uden at vise teksten ”Frit valg” samt prisen på cigaretterne.

Retten mente heller ikke, at skærmspottet var et lovligt prisskilt for tobaksvarer, fordi det viste et billede af cigaretpakker og ordene ”Frit valg.”

Retten lagde ved bødeudmålingen vægt på, at reklamen måtte antages kun at have påvirket omsætningen i begrænset omfang. I formildende retning fremhævede retten også, at rederiet straks stoppede med at vise skærmspottet, efter at Forbrugerombudsmanden gik ind i sagen.