Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/05257

Lovgivning

  • Generisk

Ulovligt at reklamere for internettobaksforretning

Forbrugerombudsmanden vurderede, at påtænkt reklamering på bl.a. kuglepenne og t-shirts samt på sociale medier for en internettobaksforretning var ulovligt.

I forbindelse med åbningen af en internetbutik, der hovedsagelig skulle sælge cigarer, ønskede den erhvervsdrivende Forbrugerombudsmandens vurdering af, om der måtte reklameres for internetbutikken, uden at reklamere for cigarerne.

Således ville den erhvervsdrivende anvende et logo med butikkens navn, hvori ordet ”cigar” indgik, samt et stiliseret billede af et mandshoved med bowlerhat, skæg, mund og røg. Logoet skulle fx anvendes på streamere til biler, kuglepenne, t-shirts og visitkort. Endvidere ønskede den erhvervsdrivende at have en nyhedsside på sociale medier.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at alle former for reklame for tobaksvarer er forbudt, jf. tobaksreklamelovens § 3, stk. 1.

Ved reklame forstås ifølge lovens § 2, stk. 1, enhver handling i erhvervsøjemed, der har til formål at fremme afsætningen af tobaksvarer.

Det var herefter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at anvendelse af et logo som beskrevet ville være en overtrædelse af forbuddet mod tobaksreklame. Ligeledes ville en nyhedsside på de sociale medier indebære en overtrædelse af tobaksreklameforbuddet, forudsat at nyhedssiden indeholdt tobaksreklame, herunder omtale af internetbutikken og dens produkter.