Sag

Opdateret


  • Generisk

Ulovlig reklame for en humidor cigaræske og -klipper

Retten fandt, at reklamer for en humidor cigaræske og for en cigarklipper i husstandsomdelte tilbudsaviser var i strid med tobaksreklamelovens forbud mod tobaksreklamer.

Sagen omhandlede reklamer i husstandsomdelte tilbudsaviser fra henholdsvis Føtex A/S, Bilka Lavprisvarehus A/S og Netto A/S. I tilbudsaviserne blev der udbudt en humidor cigaræske til salg. En af aviserne tilbød også en cigarklipper.

Retten fandt, at reklamerne var i strid med tobakslovens forbud mod reklamer for tobaksvarer, jf. tobakslovens § 3, stk.1, jf. § 1. Derfor straffes Dansk Supermarked A/S med en bøde på 60.000 kr.

Efter § 3, stk. 1 i lov om forbud mod tobaksreklamer m.v. er alle former for reklame for tobaksvarer forbudt.

  • Tobaksvarer er i tobakslovens § 1 defineret
    som varer, der er bestemt til at ryges, indsnuses, suttes eller tygges, hvis de, helt eller delvis, er fremstillet af tobak (§ 1, nr. 1) og
  • som varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning (§ 1,nr.2).

Retten lægger til grund, at en humidor udelukkende anvendes til opbevaring og fugtning af cigarer i en periode forud for rygningen, og at en cigarklipper anvendes til afklipning af cigarspidsen umiddelbart før rygningen.

Retten udtaler endvidere, at bestemmelsen i lovens § 1, nr. 2 efter sin sproglige udformning ikke er begrænset til at omfatte varer, der fortrinsvis benyttes ved tobaksrygningen. Til belysning af lovens intentioner er det i bemærkningerne til lovbestemmelsen anført, at der med varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med tobaksrygning, tænkes på f.eks. piber, piberensere, cigaretpapir, cigarethylstre og cigaretrullere.