Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/07215

Lovgivning

  • Generisk

Prisskiltning for tobaksvarer

Et prisskilt for tobaksvarer skal være neutralt udformet. Det var ikke tilfældet i en sag, hvor et prisskilt for en tobaksvare efter Forbrugerombudsmandens opfattelse havde en betydelig reklameeffekt i strid med tobaksreklamelovens forbud mod tobaksreklamer.

I tobaksreklameloven er der et forbud mod tobaksreklamer, jf. lovens § 3, stk. 1. Der gælder dog undtagelser fra dette forbud.

En af undtagelserne er, at prisskilte for tobaksvarer på tobaksudsalgssteder er tilladt, jf. tobaksreklamelovens § 3, stk. 2, 2. pkt.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at et prisskilt alene må bestå af en pris uden anden form for reklameeffekt.

I den pågældende sag var der et sort skilt i A4 format. Midt i skiltet var der påklistret en cigaretpakke. Grafikken i skiltet bag pakkens midte bestod af buede striber i forskellige farver. Cigarettens navn og pris var angivet på skiltet med store, hvide typer.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et lovligt prisskilt for tobaksvarer på tobaksudsalgssteder, jf. tobaksreklamelovens § 3, stk. 2, 2. pkt., må opfylde følgende betingelser:

• Prisskiltet må være placeret i umiddelbar forbindelse med den tobaksvare, som prisskiltet angår.

• Prisskiltet må være neutralt udformet og uden reklameeffekt i størrelse og udformning.

Der er efterfølgende udsendt et orienteringsbrev til de erhvervsdrivende på området.