Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/09356

Lovgivning

  • Generisk

Pengeydelse var ikke sponsorering i strid med tobaksreklameloven

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på, at en tobaksproducent ydede et økonomisk bidrag til en række festivaler og besluttede at undersøge, om der var tale om ulovlig sponsorering efter tobaksreklameloven. Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ikke var tilfældet.

Tobaksproducenten leverede cigaretter til en række festivaler, som solgte cigaretterne til gæsterne på festivalen. Tobaksproducenten ydede endvidere et årligt økonomisk bidrag til festivalerne.

Det følger af tobaksreklamelovens § 4, at sponsorering til fordel for tobaksvarer er forbudt.

Sponsorering er i loven defineret som ethvert økonomisk bidrag til en aktivitet, et arrangement mv. med sigte på at fremme afsætningen af en tobaksvare.

Det følger af forarbejderne til loven, at det er en betingelse for, at der er tale om sponsorering i tobaksreklamelovens forstand, at det økonomiske bidrag ydes under forudsætning af, at sponsoren får sit navn, logo mv. vist eller nævnt i forbindelse med den aktivitet, der er blevet ydet et økonomisk bidrag til.

Der var ikke dokumentation for, at tobaksproducenten havde fået vist sit navn eller logo på festivalerne. Tværtimod havde firmaet truffet visse foranstaltninger mod, at firmaets navn eller logo blev vist på festivalen med henblik på at overholde tobaksreklameloven.

Der var i øvrigt ikke dokumentation for, at der var sket markedsføring af tobaksproducenten eller dennes produkter ud over den udstilling af tobaksvarer og prisskiltning, som er tilladt efter tobaksreklameloven.

Forbrugerombudsmanden fandt herefter, at tobaksproducenten ikke havde overtrådt tobaksreklamelovens § 3, stk. 1, om reklame for tobaksvarer eller § 4 om sponsorering.