Afgørelse

Sagsnummer
19/10292

Lovgivning

  • Tobaksreklameloven og lov om elektroniske cigaretter

Færgeselskabers uddeling af tobakskuponer var tobaksreklame

Forbrugerombudsmanden vurderede, at tre færgeselskabers uddeling af tobakskuponer var ulovlig tobaksreklame. Fra 1. april 2021 blev tobaksreklameloven skærpet, hvorefter uddeling af tobakskuponer blev helt forbudt.

Det er forbudt at reklamere for tobaksvarer i Danmark.

Tre færgeselskaber havde uddelt tobakskuponer til passagerer på færgerne mellem Danmark og Sverige og Danmark og Tyskland.

Kuponerne blev oprindeligt indført for, at færgeselskaberne kunne kontrollere, at der kun blev solgt én pakke toldfrie cigaretter pr. passager over 18 år. I en sag fra 2012 vurderede Forbrugerombudsmanden derfor, at uddeling af tobakskuponer ikke var i strid med tobaksreklameforbuddet.

På færgeselskabernes tobakskuponer til billister stod dog det samlede antal passagerer i bilen, uanset om passagererne var over eller under 18 år.

Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at tobakskuponerne var reklame i strid med den gældende tobaksreklamelov, da tobakskuponerne ikke fungerede som en effektiv kontrolforanstaltning, som sikrede, at der kun blev solgt én pakke toldfrie cigaretter pr. passager over 18 år.

Forbrugerombudsmanden indskærpede forbuddet mod tobaksreklame over for færgeselskaberne, som oplyste til Forbrugerombudsmanden, at de ville ændre praksis.

Den 15. december 2020 vedtog Folketinget en ændringslov til bl.a. tobaksreklameloven som led i den nationale handleplan mod børn- og unges rygning. Ændringen indebar bl.a., at forbuddet mod tobaksreklame blevet skærpet fra den 1. april 2021.

Ifølge den ændrede tobaksreklamelovens § 2, stk. 1, omfatter ”reklame” fra den 1. april 2021 ikke kun enhver handling i erhvervsøjemed, der har til ”formål” at fremme afsætningen af tobaksvarer, men også handlinger, der har dette som en ”direkte eller indirekte virkning”. Det fremgår af lovbemærkningerne til den nye § 2, stk. 1, at det med ændringen af bestemmelsen bl.a. tydeliggøres, at ”uddeling af tobakskuponer ikke er tilladt”.

Forbrugerombudsmanden orienterede derfor færgeselskaberne om, at uddeling af tobakskuponer på dansk territorium ville være helt forbudt fra den 1. april 2021.